Сполуки й композиції фторидів і оксидів Eu (III, II) та Mg, Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні властивості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Одержання оптичних плівкоутворюючих матеріалів з поліпшеними експлуатаційними властивостями на основі фторидів металів їх легуванням фторидом європію (III). Вплив кисеньвмісних домішок на властивості фторидних систем до й після нанесення покриттів з них.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наукОфіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник АНДРІЙКО Олександр Опанасович, Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, ДОЦЕНКО Володимир Павлович Фізико-хімічний інститут ім. Запропоновано концепцію оцінки електростатичного фактору основности звязків метал-неметал у фторидах і оксидах металів на основі розміру та заряду відповідних іонів, що дозволяє прогнозувати можливість утворення складних сполук (фторидів, оксидів) і напрямок обмінних реакцій між фторидами й оксидами. Установлено принципово відмінний характер процесів відновлення у системі EUF3-MGF2 елементним Si за відсутності й у присутності MGO, що дозволило розробити спосіб оцінки вмісту MGO у MGF2. Установлено факт видалення кисеньвмісних домішок у процесі термічного випаровування в глибокому вакуумі зразків систем EUF3-MFX, що дозволяє одержати тонкоплівкові покриття з надзвичайно високими оптичними й експлуатаційними властивостями. Предложена концепция оценки электростатического фактора основности связей металл-неметалл (Окр.) во фторидах и оксидах на основе размера и заряда ионов; показано, что значения Окр. удовлетворительно согласуются с общепринятыми представлениями об относительной основности связи в этих соединениях, особенно оксидов.Одержання й вивчення нових, а також удосконалення оптичних матеріалів, що вже використовуються, є основою науково-технічного прогресу в передових галузях промисловості, зокрема, оптоелектроніки й лазерної техніки. Це обумовлено двома основними причинами: частковим диспропорціонуванням вихідних матеріалів в екстремальних умовах нанесення покриття (висока температура й глибокий вакуум), що призводить до порушення стехіометрії покриття, що утворюється; наявністю у вихідному матеріалі кисеньвмісних домішок, що призводить до часткового переходу кисню в поверхневий шар покриття, а також до активної взаємодії домішки з деталями установки для нанесення покриттів і наступного забруднення самого покриття. У даній дисертаційній роботі досліджено можливість використання фториду європію (III) як легуючої добавки до фторидів металів, які використовують як вихідні матеріали для інтерференційної оптики з метою поліпшення їх оптичних і експлуатаційних властивостей. Фторид європію (III) може виступати «мяким» дофторуючим агентом завдяки частковому диспропорціонуванню з виділенням фтору й переходом у двовалентний стан в умовах нанесення покриттів, а також звязувати кисеньвмісні домішки в менш активну форму різних оксофторидів європію (III).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?