Специфіка технології Монтессорі - Реферат

бесплатно 0
4.5 60
Визначення концептуальних положень, змісту технології та педагогічних принципів саморозвитку за системою М. Монтессорі, орієнтованої на розвиток самостійної, активної особистості. Розгляд особливостей використання дидактичного матеріалу в методиці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Практична значущість даної проблеми повязана з визначенням такого змісту освіти, типів освітньо-виховних закладів, форм організації, методів диференційованого та індивідуального підходу до навчання різних категорій аномальних дітей, такої реалізації в цьому процесі системи дидактичних принципів, щоб спеціальне навчання максимально сприяло розвитку психічних і фізичних сил кожної дитини, корекції недоліків, формуванню її особистості, готовності до виконання різноманітних соціальних функцій. В її основі лежить ідея про те, що кожна дитина, з її можливостями, потребами, системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку. У 5-6 років дитина виходить із власного світу і перетворюється на активного дослідника довкілля і людей. Біологічною передумовою тут є ідея про те, що життя будь-якої людини є існуванням вільної активності, а, отже, дитина, яка розвивається, має природжену потребу в свободі і спонтанності. Монтессорі відмовилася бачити сутність виховання у формуючому впливі на дитину, протиставивши йому проблему організації середовища, найбільш відповідного дитячим потребам, здібностям та інтересам.Метод Монтессорі потребував нового вчителя: перший крок, який повинен зробити майбутній монтессорі-вчитель, - це підготувати себе. Він постійно шукає "відсутню" дитину. Вчитель повинен вірити, що дитина виявить свою справжню сутність, коли знайде роботу, яка її зацікавить. Метод Монтессорі потребує постійної граничної напруги сил кожного педагога, розуміння ним психології дитини, вміння знайти індивідуальний підхід. Монтессорівський учитель нічого не робить за дитину, а допомагає досягти всього самостійно, Так дитина вчиться незалежності й уміння відповідати за свої дії.Монтессорі допомагає цьому розвитку, надаючи дітям зовнішні стимули, які приковують їх увагу та ініціюють процес зосередження. Монтессорі була переконана, що якщо вчитель може запропонувати матеріали, які залучили б дитячу увагу, він зможе дати дитині свободу, необхідну для його розвитку. Монтессорі виділила наступні принципи: значимість матеріалу для дитини; ізоляція труднощів; контроль помилок; поступове ускладнення матеріалу по дизайну і використанню; можливість непрямої підготовки до подальшого навчання; послідовне абстрагування матеріалу від простих первинних функцій . Монтессорі до розробки і використання дидактичного матеріалу як "матеріалізованої абстракції" передбачає оволодіння дітьми "чистими категоріями сприйняття", що часто викликає заперечення критиків, які стверджують обмеження дитячого досвіду в системі Монтессорі тільки предметами "штучного" матеріалу. Щоб викликати процес самоформування, недостатньо посилити активність дитини, потрібно також, щоб матеріал не управляв цією активністю, вважала М. Монтессорі.монтессорі саморозвиток педагогічний особистість Феномен педагогіки Марії Монтессорі полягає в її вірі у природу дитини, в її прагненні виключити будь-який авторитарний тиск на людину, яка формується, в її орієнтації на ідеал вільної, самостійної, активної особистості. Головна мета школи Марії Монтессорі - постачати "харчі" для природного процесу саморозвитку дитини, створювати довкілля, яке сприяє цьому. Завдання школи Марії Монтессорі:навчити дитину якомога раніше здійснювати свій вибір; виробити в дитині уміння користуватися наданими свободою і довірою; допомогти дитині створювати і підтримувати навколо себе порядок; навчити в ранньому дитинстві шанувати закон; навчити терпимого і шанобливого ставлення до всіх оточуючих; створити умови для розвитку в дитини почуття любові й поваги до самого себе; тренувати волю дитини в ранньому дитинстві, щоб виробити цивілізовану поведінку в будь-якій ситуації; у ранньому дитинстві сформувати культуру поводження з усіма навколишніми предметами; навчити дитину в ранньому дитинстві самостійно планувати свою діяльність і досягати наміченого.

План
Зміст

Вступ

1. Концептуальні положення технології саморозвитку М.Монтессорі

2. Зміст технології саморозвитку за М.Монтессорі

2.1 Вимоги до особистості педагога

3. Особливості використання дидактичного матеріалу в системі М.Монтессорі

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?