Специфіка становлення суб’єктності студентів - майбутніх учителів музичного мистецтва у вищому навчальному закладі - Статья

бесплатно 0
4.5 216
Аналіз теоретико-методологічних засад процесу розвитку суб’єктності студентів вищих педагогічних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Музичне мистецтво". Властивості особистості педагога-музиканта та ієрархію мотивів його становлення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стаття на тему: Специфіка становлення субєктності студентів - майбутніх учителів музичного мистецтва у вищому навчальному закладіThe article causes the specificity of the profession of music teacher, stresses its connection with the music as a kind of art, which is inseparably connected to the music and pedagogy. Key words: subjectivity, music teacher, activities, personal meaning, selfdevelopment, uniqueness, independence. Основна мета сучасної освіти, сформульована у Національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)», Законі України «Про освіту», передбачає розвиток людини як субєкта діяльності. Вихід особистості з рівня «Я-суспільство» на рівень «Я - Ти», відкриття іншого як особистості, здатність будувати відносини з іншим припускає якісно новий рівень розвитку людини як особистості, а саме - його субєктності [4]. Основним механізмом цієї підструктури є задоволеність майбутнього вчителя музики своєю професійною діяльністю, де під задоволеністю розуміється співвідношення мотиваційної сфери особистості педагога і можливості успіху діяльності з реалізації провідних мотивів [4].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?