Специфіка прояву мотиваційної сфери в студентів-психологів - Статья

бесплатно 0
4.5 110
Теоретичний аналіз психологічної сутності прояву мотиваційної сфери в студентів вищого навчального закладу. Виявлення мотивів до навчальної діяльності, внутрішнього й зовнішнього мотиву до успіху. Ставлення студентів до мотивації успіху, уникнення невдач.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ПРОЯВУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВУ статті розглянуто специфіку мотиваційної сфери, розкрито особливості формування мотиваційної сфери студентів-психологів. Класифіковано групи факторів, що приводять до формування мотиваційної сфери в студентів-психологів вищого навчального закладу, та узагальнено групи емоційних порушень у студентів. Особливого значення в статті набули результати емпіричного дослідження, яке було спрямоване на діагностику специфіки прояву мотиваційної сфери в студентів-психологів вищого навчального закладу через виявлення таких особливостей: 1) мотивів до навчальної діяльності; 2) внутрішнього й зовнішнього мотиву до успіху; 3) мотивації до навчання у вищому навчальному закладі; 4) ставлення студентів до мотивації успіху та уникнення невдач; 5) самооцінки мотивації до схвалення (щирості); 6) потреби в досягненні успіху; 7) прояву щодо потреб «процес - результат, альтруїзм - егоїзм» та «праця - гроші, свобода - влада». Особое значение в статье получили результаты эмпирического исследования, направленного на диагностику специфики проявления мотивационной сферы у студентов-психологов высшего учебного заведения изза обнаружения таких особенностей: 1) мотивов к учебной деятельности; 2) внутреннего и внешнего мотива к успеху; 3) мотивации к обучению в высшем учебном заведении; 4) отношения студентов к мотивации успеха и избегании неудач; 5) самооценки мотивации к одобрению (искренности); 6) потребности в достижении успеха; 7) проявления относительно потребностей «процесс - результат, альтруизм - эгоизм» и «труд - деньги, свобода - власть».Актуальність теми зумовлюється зосередженням уваги в сучасних дослідженнях на проблемах вищого навчального закладу, що характеризується нагальною необхідністю вирішення реальних практичних проблем самопрояву мотивів у студентів до навчальної діяльності, мотивації до навчання у вищому навчальному закладі, досягнень успіху й уникнення невдач, самооцінки схвалення, форм потреб у досягненні успіху майбутньої професії. Сьогодні предметом обговорення фахівців у галузі освіти є, по-перше, забезпечення ефективної взаємодії учасників навчального процесу (педагогів, психологів, батьків, студентів), а по-друге, необхідність використання сучасних дидактично-психологічних принципів навчання студентів як ефективного механізму взаємодії педагога й психолога, які є активними субєктами, що навчають, організовують освітнє середовище та взаємодіють у ньому із субєктом, який навчається (студентом) [6]. Водночас проблематика роботи орієнтується на дослідження особливостей специфіки формування мотиваційної сфери в студентів в умовах вищого навчального закладу, розробку ефективних психодіагностичних шляхів виявлення в студента мотивації до навчання, успіху та потреби отримання диплому про вищу освіту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?