Специфіка професійного іміджу майбутнього педагога як предмет наукових досліджень - Статья

бесплатно 0
4.5 154
Суть репутації у професійній характеристиці майбутніх магістрів педагогіки вищої школи. Проблеми формування іміджу вчителів для становлення професіоналізму педагога як один зі шляхів гуманізації освіти та підвищення ефективності педагогічної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬАктуальним постає питання професійної підготовки майбутніх магістрів ПВШ, що має ґрунтуватися на засадах Конституції України, Законів України «Про освіту» (2006 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір (2004 р.), Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року (2012 р.), Галузевій концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 р.), а також на вимогах документів ЮНЕСКО, Міжнародної організації співробітництва й розвитку освіти; Доповіді міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для ХХІ століття (1998 р.), де наголошено на необхідності фундаменталізації професійної підготовки педагога вищої школи, її неперервності, гуманістичної спрямованості, демократизації, усебічності та варіативності. Професія викладача є особливим видом діяльності, який вимагає, окрім знань, умінь і навичок, специфічних особистісних якостей, професіоналізму, педагогічної майстерності. Аналіз наукової літератури свідчить про постійний інтерес науковців, дослідників, освітян до проблеми розвитку професійного іміджу майбутніх педагогів. Останні десятиліття в науковій літературі багато уваги приділено питанням, які повязані з формуванням іміджу (професійного та педагогічного), бо поняття імідж тісно переплітається з проблемами виховання, навчання, формування особистості, а також особистісного та професійного самовдосконалення. Болсун, що професійний імідж має складатись із чотирьох компонентів: імідж змісту (якість, актуальність, грамотність, професіоналізм тощо); імідж соціальний (потрібність); імідж фінансовий (реальність); імідж субєктний (особистісно зорієнтований) [2, с.Аналіз поглядів науковців, дослідників, педагогічних працівників щодо сутності професійного іміджу показав, що вони, хоча й розглядали досліджуваний феномен із різних позицій, визначили його змістовні відтінки, виокремили деякі істотні ознаки, але в них є і спільне.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?