Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 218
Визначення основних специфічних рис, які відповідають за структуру інструментально-виконавської діяльності при вивченні спеціальних дисциплін з основного та додаткового інструментів у процесі навчання на факультетах мистецтв педагогічних університетів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментальновиконавської діяльностіВизначаються основні специфічні риси, які відповідають за структуру інструментальновиконавської діяльності при вивченні спеціальних дисциплін з основного та додаткового інструментів у процесі навчання на факультетах мистецтв педагогічних університетів. інструментальний навчання мистецтв мистецтво В статье раскрываются основные проблемы профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства к инструментально-исполнительской деятельности в условиях высшего педагогического образования в Украине. Автором статьи разрабатываются основные специфические черты, которые входят в структуру инструментально-исполнительской деятельности при изучении специальных дисциплин в классе основного и дополнительного музыкальных инструментов в процессе обучения на факультете искусств государственных педагогических университетов. Specificity of professional training of future music arts teachers to instrumental-performing activity Kasilov Ivan, teacher of the department of musicology, instrumental and choreographic training, The article is devoted to main problems of professional training, concerning of instrumental-performing activity of Music arts teachers in conditions of music-pedagogic education in Ukraine.Модернізація сучасної вищої освіти відобразилася також на умовах формування педагогічних кадрів, зокрема на професійній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва. Професія вчителя музичного мистецтва є багатовекторною за своєю специфікою та передбачає комплексне поєднання різноманітних видів професійної діяльності, однією з яких є інструментально-виконавська діяльність вчителя музичного мистецтва, визначення якої стало предметом нашого наукового дослідження. Погляди на структуру інструментальновиконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва у педагогічній теорії є доволі різноманітними, тому розуміння даної проблеми носить варіативний характер, але слід зазначити на тому, що є загальні моменти, на проблемі яких автори найбільше зосереджують свою увагу. Таким чином автори наголошують на тому, що реалізація творчих завдань під час опанування грою на дитячих музичних інструментах вимагають від майбутнього вчителя музичного мистецтва таких знань як індивідуальні характеристики та технічні можливості окремих музичних інструментів, володіння специфічними виконавськими прийомами гри на них (Безбородова Л. А., Алиев Ю. Б., 2002, с. Тож, на основі аналізу попередніх досліджень ми можемо спостерігати тенденцію до посилення уваги на інструментально-виконавську діяльність в умовах музично-педагогічної освіти а також визначити власну концепцію інструментальновиконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, яка характеризується наявністю необхідних професійних знань, умінь та навичок, спрямованих на професійне опанування музичним інструментом та використанням його у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, у організаційно-просвітницьких заходах з музичного мистецтва (концерти, фестивалі, конкурси, лекції-концерти, творчі вечори тощо).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?