Специфіка професійної підготовки майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у контексті формування рефлексивного підходу - Статья

бесплатно 0
4.5 242
Професійна зрілість особистості курсанта як показник ефективності освітнього процесу в льотних навчальних закладах. Використання рефлексивних технологій - метод формування професійної рефлексії в майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аналіз поняття “професійна рефлексія” дає можливість зробити висновок про необхідність упровадження цього феномена в зміст програми навчання ЛНЗ з метою особистісного вдосконалення майбутніх фахівців. Учені-педагоги активно працюють над вирішенням завдань стосовно професійної підготовки майбутніх фахівців і в більшості випадків схиляються до думки, що формування професійної рефлексії підвищує показники готовності до діяльності. Майбутні фахівці мають не лише працювати над удосконаленням особистісного потенціалу, засвоювати теоретичні та практичні знання й уміння, а й навчатися аналізувати та реалізовувати рефлексію в межах практичної діяльності [5]. Науковець доводить, що попри всю складність породження рефлексії у сфері самосвідомості, цілеспрямована взаємодія студентів із педагогом, з однолітками, із самим собою дає змогу спроектувати навчальну діяльність, новоутвореннями якої стануть бажання та вміння вчитися, студент стане субєктом діяльності та зможе усвідомлено регулювати свою навчальну діяльність. Рефлексію та здатність вчитися дослідник називає основними якостями субєкта навчальної діяльності, стверджуючи, що рефлексія як одна із необхідних складових цієї здатності може бути сформована засобами навчальної діяльності [1, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?