Специфіка професійної підготовки бакалаврів романської філології в університеті Валенсії - Статья

бесплатно 0
4.5 168
Дотримання самобутньої валенсійської культури і мови, удосконалення форм організації педагогічного процесу на рівнях: бакалавр-магістр-доктор. Інноваційність навчальної інформації, методів викладання і навчання студентів в університеті Валенсії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ВАЛЕНСІЇПровідні державні документи (Закон України «Про вищу освіту», «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті», «Концепція базової фундаментальної освіти в Україні») зумовлюють необхідність приведення основних освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки студентів з іноземної філології у відповідність до європейських стандартів прозорості й якості вищої освіти. Професійну підготовку бакалаврів романської і, зокрема, іспанської філології традиційно здійснює Університет Валенсії (Universidad DEVALENCIA), котрий був заснований у 1499 році в місті Валенсія, Іспанія. На факультеті мистецтва і гуманітарних наук університет Валенсії пропонує отримати ступінь Grado за такими спеціальностями (повязаними з іспанською мовою): - Іспаністика: іспанська мова та література; Однак, отримання ступеня бакалавра за вищезгаданими спеціальностями, не дає їх власнику права викладати іспанську мову і літературу, оскільки кваліфікація викладача іноземної мови (зокрема, «Викладач іспанської мови в дошкільній освіті»; «Вчитель іспанської мови в початковій школі») надається виключно по завершенні навчання в бакалавріаті за спеціальністю «Педагогіка». Суттєвим є те, що отримання ступеня бакалавра за спеціальністю «Іспаністика: іспанська мова і література» в Університеті Валенсії, плата за навчання в якому становить приблизно 1000 євро за семестр, забезпечує поглиблені знання з іспанської мови та літератури, а також інших професійно орієнтованих навчальних дисциплін (лінгвістики, соціолінгвістики, теорії літератури, тощо).Важливо, що починаючи з третього курсу, студенти бакалаврату спеціальності «Іспаністика: іспанська мова і література» можуть розширювати свою освіту в університеті Валенсії за допомогою вивчення додаткових предметів чи програми «Мінор» (30 кредитів), що передбачає вивчення другої іноземної мови, на яку відводиться 12 кредитів з числа базових дисциплін. Університет Валенсії використовує практику як важливий і необхідний метод навчання і професійної підготовки бакалаврів іспанської філології. Суть такої форми організації навчання, на яку в університеті Валенсії відводиться 12 кредитів ECTS, полягає у стимулюванні здібностей бакалаврів іспанської філології до самостійного прогнозування і практичного втілення дослідницьких проектів в контексті спеціальності, що здобувається під науковим супроводом і контролем з боку викладача-куратора. Для присудження ступеня бакалавра існує спеціальна комісія з оцінки якості дипломних робіт в області іспаністики, задачі котрої передбачають розробку необхідних інструкцій і критеріїв оцінки теоретичної значущості і практичної цінності наукових досліджень випускників. При цьому на факультеті мистецтва і гуманітарних наук Університету Валенсії затверджено тематичні поля і встановлено регламент зарахування бакалаврів до викладачів, що виконують функції наукового керівника.

План
Вступ до філософії мови 6 Базова дисципліна

Лінгвістика 6 Базова дисципліна

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?