Специфіка професійної діяльності вчителя-словесника: стильовий аспект - Статья

бесплатно 0
4.5 131
Особливості професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін: висока комунікативна взаємодія, мовно-мовленнєва майстерність, художньо-естетична та полікультурна спрямованість навчального матеріалу. Засоби мови й літератури, що використовуються.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка професійної діяльності вчителя-словесника: стильовий аспектЗа останні десятиліття в педагогічній науці зявились різні підходи до розуміння особистості вчителя як субєкта педагогічної діяльності - антропологічний, культурологічний, акмеологічний, що мають спрямувати вектор дослідницької роботи науковців саме на дослідження індивідуальності вчителя, розвиток його професійних якостей, прагнень до самоактуалізації та саморозвитку. Передусім учитель гуманітарного профілю - це майстер-комунікатор, який володіє взірцевим мовленням, знанням предмета викладання, засобами мови й літератури виховує в учнів загальнолюдські та національні ідеали, навчає сприймати й розуміти красу слова, художнього образу. Своєрідний комплекс способів і прийомів професійної діяльності в поєднанні з індивідуальнопсихічними особливостями особистості вчителя складають індивідуальний стиль його професійної діяльності, власний педагогічний почерк. Струганець, досліджуючи культуру мови педагога, уважає, що філолог у школі має бути взірцем у користуванні невичерпними можливостями мови; словесник усім комплексом шкільної освіти має показати необхідність володіння мовою, за допомогою якого засвоюється література, культура, виховуються моральні й естетичні норми, формується національна свідомість індивіда [7, с. Степанишин наголошує, що вчитель-словесник має відповідати певним вимогам: знати свій предмет досконало і викладати його захоплююче; засобами рідної мови і художнього слова виховувати в учнів загальнолюдські та національні ідеали; повязувати зміст літературної освіти учнів з сучасним життям; здійснювати розвивальне навчання, ранню професіоналізацію, плекати філологічні здібності учнів; керувати процесом осмисленого сприйняття літературного твору, стимулювати відчуття краси, її оберігання; через систематичне проведення самостійної роботи формувати в учнів уміння у сфері гуманітарної освіти; усіляко заохочувати учнів до самоосвіти, самовиховання, до максимального духовного збагачення; засобами художнього слова розвивати усне й писемне мовлення учнів, культивувати у вихованців прагнення постійно покращувати й збагачувати словник своєї мови, її нормативність, правильну орфоепію і мелодійність; формувати національну свідомість; у змісті творів, що вивчаються текстуально, акцентувати високі постулати християнської доброчинності [6, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?