Специфіка підготовки інженерних кадрів - Статья

бесплатно 0
4.5 73
Порівняльний аналіз особливостей підготовки інженерних кадрів в Україні та Польщі. Загальна характеристика вимог, яким повинен відповідати майбутній інженер, зокрема комплексу компетенцій для реалізації своїх повноважень як особистості і громадянина.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка підготовки інженерних кадрів: компаративний аналіз українсько-польського досвіду

Войдило Я.Саме тому порівняльний аналіз обсягу, специфіки та структури підготовки інженерних кадрів наприкінці ХХ - початку ХХІ століття в Україні та Польщі набуває актуальності та значення. Технократичний стиль життя вимагає від практично всіх провідних країн світу планування збільшити попит на інженерні кадри, оскільки національні системи професійної освіти не можуть повною мірою задовольнити ринок інтелектуальної праці як в кількісному, так і в якісному відношенні. Ґрунтуючись на вимогах до випускника інженерного вищого навчального закладу, загальній логіці підготовки фахівця інженерного профілю і наявній практиці передових систем освіти, можна стверджувати, що чинниками, котрі визначають якість процесу професійної підготовки у вищому навчальному закладі, є сформовані професійні знання, вміння і навички у студентів. Останнім часом функції інженера істотно поширилися тому, що сучасні вимоги до цієї професії передбачають, що інженер повинен мати не тільки відмінні професійні знання, проектно-конструкторські та винахідницькі навички, він повинен вміти їх застосовувати, приймати рішення, організовувати роботу підлеглих людей та добре знати економіку своєї спеціальності. Особливо галузям виробництва України сьогодні потрібні спеціалісти у сфері розробки та реалізації високих технологій, які можуть комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і підприємницьку діяльність, спрямовану на організацію високоефективних виробничих структур і здатні створювати інтелектуальну власність, реалізувати її, розробляти нові матеріальні цінності та забезпечувати їх перетворення в товар.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?