Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи - Статья

бесплатно 0
4.5 128
Соціальне і державне замовлення щодо результатів навчання учнів початкової школи. Особливості тьюторського супроводу дітей. Поняття "індивідуальна освітня траєкторія". Формування позитивної мотивації до навчання. Підготовка до навчання у основній школі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.В статье на основе анализа социального и государственного заказана результаты обучения учащихся начальной школы и их возрастных особенностей освещаются специфические черты тьюторского сопровождения детей этого школьного возраста. Автор представляет сущность понятий “индивидуальная образовательная траектория”, “индивидуальный образовательный маршрут”, “индивидуальная образовательная программа” для учащихся начальной школы. The ways of performing the tutoring at elementary school are defined: the realization of the tutors position as the form-master (the teacher who teaches most subjects at elementary school and has the sufficient information about the individual characteristics of each student) provided that a number of students in the class is reduced or a school psychologist assists; an engagement of new tutor into the school practice, whose duties will include identifying the individual educational path, the formation and support of the individual educational route and an individual educational program for students ofprimary school in close cooperation with the form-master, the school psychologist, children and parents; the individual support of students at the request of their parents in the context of additional educational services of schools, out-of-school institutions or teachers providing such services. Дудчик [1], прийняття тьюторської позиції та її реалізація на практиці забезпечить придбання молодшими школярами таких (не властивих молодшому шкільному віку) якісних характеристик пізнавального інтересу як стійкість (тривалість, усвідомлений вибір) та глибина (вихід у проектну або дослідницьку позицію), а також забезпечить адекватний рівень готовності дитини початкової школи до навчання в середній школі і більш високий рівень особистісного розвитку порівняно з молодшими школярами, не охопленими таким підходом. учитель створює ситуацію вибору, виступаючи консультантом, а учень здійснює вибір індивідуальної траєкторії за запропонованими параметрами; 3) етап моделювання - учитель надає допомогу в постановці цілей, визначенні продукту діяльності, складанні плану роботи, у відборі засобів і способів досягнення результату та планує оцінку реалізації учнем ІОТ, а учень ставить особистісно значимі цілі, визначає продукт ІОТ, складає план роботи, проводить відбір засобів, продумує рефлексію своєї діяльності; 4) реалізація ІОТ - учитель приймає ІОТ учня, допомагає при виникненні проблем та здійснює зворотний звязок, учень реалізує ІОТ у вигляді обраної форми; 5) рефлексія - учитель проводить рефлексію ІОТ, переходячи з емоційно-чуттєвого рівня на раціональний (аналіз діяльності та її результатів), а учень здійснює рефлексію власної діяльності на раціональному рівні причини успіху або невдач) [5].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?