Специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров"я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи - Статья

бесплатно 0
4.5 229
Виработка ціннісного ставлення до власного здоров’я у старших підлітків в ході туристичних походів по рідному краю. Процес туристсько-краєзнавчої роботи як навчально-виховний процес, взаємопов’язаний з використанням методики здоров"язберігаючих заходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя у процесі туристсько-краєзнавчої роботиЗ метою розвязання цього актуального питання у межах дослідно-експериментальної роботи нами до теоретичної основи обґрунтування і розроблення методики формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя у процесі туристсько-краєзнавчої роботи як складової педагогічно орієнтованої дозвіллєвої компоненти навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів було покладено загальнодидактичні підходи, концепції та конкретні напрями їх застосування в сучасній педагогічній теорії та практиці. Однак, незважаючи на глибоке вивчення науковцями даної теми, поза увагою залишилося таке питання, як специфіка формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя у процесі туристсько-краєзнавчої роботи. Мета роботи: на основі теоретичного аналізу, узагальнення та систематизації літературних джерел з досліджуваної проблеми висвітлити специфіку формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя у процесі туристсько-краєзнавчої роботи. Провідними ідеями у визначенні, відборі, характеристиці та застосуванні у процесі здійснення нашого експериментального дослідження основних етапів та напрямів реалізації загальної мети, конкретних цілей і завдань навчально-виховного змісту туристсько-краєзнавчої роботи та міждисциплінарного характеру форм, методів, засобів її практичної реалізації, було, насамперед, спрямовування на формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя; врахування ж діяльнісно-практичного підходу як обовязкового у формуванні особистості, яка зростає, спроможної ефективно вирішувати як життєво важливі проблеми збереження й покращення власного здоровя, так і проблеми субєкт-субєктної взаємодії, що виникають в учнівсько-педагогічному колективі закладу загальної середньої освіти, було наступною провідною ідеєю. Отже, підсумовуючи, можемо констатувати, що формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя у процесі туристсько-краєзнавчої роботи як головної мети забезпечується визначенням й характеристикою конкретних цілей цього процесу у межах нашого дослідження.Таким чином, сутність методики формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоровя у процесі туристсько-краєзнавчої роботи нами трактується як комплекс взаємоповязаного між собою навчально-виховного змісту, здоровязбережувальних форм, методів і методичних засобів його реалізації у процесі туристсько-краєзнавчої роботи, спрямованої на досягнення загальної мети і конкретних цілей формування досліджуваного феномена.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?