Специфічні та базові умови закупівлі - Реферат

бесплатно 0
4.5 68
Характеристика економічного змісту закупівельної діяльності на підприємстві. Дослідження особливостей формування системи управління закупівлями матеріальних ресурсів. Аналіз маркетингового управління закупівельною діяльністю в торговельних підприємствах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТТенденція, істотно змінила місце і зміст закупівельної діяльності на промислових підприємствах, в чому формується під впливом таких основних факторів: - Постійне зростання питомої ваги витрат на придбані матеріально-технічні ресурси в загальному обсязі витрат промислових підприємств; Активізація використання підприємствами у своїй комерційній діяльності логістичних технологій, що вимагають нового, більш високого рівня взаємодії постачальників з підприємствами - покупцями; Діяльність підприємства - покупця як в країнах з високим рівнем розвитку економіки, так і в Україні трансформується, природно, з деякою різницею в темпах, з придбання на ринку необхідних для здійснення виробничого процесу матеріально-технічних ресурсів в вибір постачальників - партнерів як гарантів стабільного, контрольованого і регульованого процесу забезпечення постійної наявності необхідних покупцеві вихідних ресурсів виробництва, і в управління постачальниками і їх ринковою пропозицією в ході активного інформаційного взаємодії з ними. Таким чином, від того, наскільки правильно підприємство організовує систему управління закупівлями, залежить вся подальша діяльність і успішний розвиток підприємства. Раціональна організація закупівель значною мірою зумовлює на підприємстві рівень використання засобів виробництва, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і рентабельності.Закупівля матеріальних ресурсів масового попиту є складним процесом, що призводить як до високих прибутків, так і до значних втрат. У звязку з цим на підприємстві обовязковим є формування системи управління закупівлями матеріальних ресурсів, що включає методи і форми закупівель; відбір постачальників; стратегії управління запасами продукції і інші. Перераховані компоненти є основою для вдосконалення підходу до управління закупівлями і постачанням підприємства в конкретних умовах господарювання і дозволяють підвищити ефективність управління споживаними ресурсами. Найважливішим елементом системи постачання підприємства, що визначає вибір методу закупівель товарно-матеріальних ресурсів є модель управління запасами. Застосування моделей управління запасами повязано зі специфікою галузевого характеру, а також з організаційно-технічним рівнем підприємства.Маркетинг закупівлі - це маркетинг відносин, який обєднує в єдину систему конкретних виробників, оптову і роздрібну торгівлю з конкретними споживачами, де найбільш активну роль грає підприємство, яке здійснює закупівлю. Для забезпечення ефективності управління закупівлями товарів в умовах маркетингової орієнтації, підприємство повинно базуватися на наступних принципах: ретельний облік потреб реальних і потенційних споживачів при прийнятті управлінських рішень в області закупівельної діяльності, створення умов для максимального пристосування товарної, цінової політики, розподілу і політики просування до потреб покупців, забезпечення прибутковості закупівельної діяльності. Планування закупівельної діяльності в торговельних підприємствах слід здійснювати за такими напрямами: оптимізація товарного портфеля, аналіз потенційних і постійних постачальників за такими критеріями як конкурентоспроможність їх товарного портфеля, імідж постачальників, якість співпраці з ними, вибір постачальників на основі результатів проведеного аналізу, складання переддоговірних вимог до постачальників (на основі життєвого циклу товарів, їх споживчих характеристик, цін та конкурентоспроможності з урахуванням вимог потенційних споживачів), рішень щодо процесу співпраці (транспортування товарів, забезпечення їх сервісною підтримкою, відповідальності за можливі збитки, характеру розрахунків), вибір методу закупівлі товарів. Організація закупівельної діяльності, виступає наступним етапом її управління, повинна передбачати такі дії: організація ефективних звязків між службами і фахівцями, які беруть участь в управлінні закупівельною діяльністю (менеджер із закупівель товарів, бренд - менеджер (менеджер по маркам), менеджер по товарах (товарним групам), маркетологи, юристи, робітники складів, транспортна служба або підрозділ), а саме, інтерактивність звязків, раціональний розподіл функцій, обовязків, відповідальності; укладання договорів, торгових угод з постачальниками на поставку товарів з певними характеристиками, в певному обсязі, через певний інтервал; приймання товарів; оплата за товари, які надходили відповідно до вимог договорів і торгових угод.Централізований спосіб закупівель асоціюється з фахівцями, які стали експертами у закупівлі продукції певного виду. Успіх організації запланованої закупівельної діяльності в підприємствах залежить від наявності її контролю та регулювання, які є заключним етапом підсистеми управління закупівельною діяльністю.

План
ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

3. МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ управління маркетинговий закупівлі підприємство

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?