Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Визначення спеціальних правових режимів, їх класифікація і співвідношення в міжнародному приватному праві. Світова практика створення і функціонування вільних економічних зон, механізми їх регулювання. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИРобота виконана на кафедрі правових основ підприємництва і фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти України Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент Задихайло Дмитро Вітольдович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри правових основ підприємництва та фінансового права Офіційні опоненти: - доктор юридичних наук, професор, член кореспондент Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Шевченко Ярославна Миколаївна, завідувач відділу цивільного, підприємницького і трудового права Інституту держави і права імені В.М. Захист відбудеться “30” жовтня 2000 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м.Створення ВЕЗ, а також територій пріоритетного розвитку, встановлення державою переваг для певних галузей економіки актуалізували поняття спеціального правового режиму як головного інструмента, спрямованого на стимулювання інвестиційних процесів в Україні. Головним же обєктом наукового дослідження є зміст спеціального правового режиму, оскільки він охоплює різноманітні юридичні засоби у вигляді гарантій, пільг, інших форм державної підтримки, додаткових підстав юридичної відповідальності і т.п. Наукових досліджень цих питань у літературі надто мало, а досліджень, спрямованих на аналіз спеціального правового режиму, що встановлений у численних ВЕЗ України, саме в аспекті механізму правового регулювання відносин, регульованих законодавством про ВЕЗ, взагалі немає. У той же час концептуальне осмислення правового інструментарію, що застосовується сьогодні та інтегрується в механізм спеціального правового режиму регулювання ВЕЗ, є необхідним для вдосконалення чинного законодавства в напрямку його систематизації, а також пошуку найбільш раціональних правових форм, які дозволяли б ефективніше реалізувати задачі державної інвестиційної політики. Предметом же дослідження є власне спеціальний правовий режим регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності у вільних економічних зонах, який в інтересах дослідження аналізується під кутом зору інвестиційних, підприємницьких і зовнішньоекономічних відносин як правових категорій.Тому дисертант схильний розглядати ВЕЗ як частину території держави, на яку “накладена сітка” гарантій, пільг, форм державної підтримки, обмежень та заборон, а також додаткових підстав юридичної відповідальності, що сприяють у свою чергу створенню певного циклу розвитку економічних і правових процесів, направлених на досягнення цілей та завдань, поставлених під час створення ВЕЗ, де, власне, і діє спеціальний правовий режим інвестиційної, підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності. Внаслідок аналізу змісту категорії “спеціальний правовий режим”, автор приходить до висновку, що спеціальний правовий режим бачиться як особливий порядок правового регулювання певних суспільних відносин, який встановлюється стосовно конкретного кола субєктів або сфери їх діяльності і який відрізняється від загального режиму або пільговою, або обмежувальною спрямованістю регулювання, зумовленою особливим публічним інтересом, який виявляється у всіх елементах його механізму головним чином через гарантії, пільги, форми державної підтримки, обмеження, заборони і додаткові підстави юридичної відповідальності. Дослідник доводить існування особливого виду спеціального правового режиму у ВЕЗ, даючи таке його визначення: під спеціальним правовим режимом ВЕЗ розуміється особливий порядок регулювання інвестиційних, підприємницьких і зовнішньоекономічних відносин, що складаються в ВЕЗ, який встановлюється стосовно її субєкта і певної сфери його діяльності і відрізняється від загального режиму пільговою спрямованістю регулювання, проявляючись у всіх елементах його механізму, зокрема через закріплення гарантій, пільг, форм державної підтримки, обмежень, заборон і додаткових підстав юридичної відповідальності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?