Спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Правові засади введення й функціонування спеціального режиму інвестиційної активності на окремих територіях й, відповідно, чинного законодавства у даній галузі для підвищення ефективності його практичного застосування. Діяльність економіки України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана на кафедрі загальноправових дисциплін Донецького державного університету управління, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України економіка інвестиційний правовий Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент БАРБАШОВА Наталя Володимирівна, Донецький державний університет управління, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПРН України ПОДЦЕРКОВНИЙ Олег Петрович, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри господарського права і процесу; Захист відбудеться 17.06.2011 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.142.01 у Міжрегіональній академії управління персоналом, за адресою: 03039, м.При цьому, крім загального та спеціального режиму господарської діяльності, застосовується спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях як складова спеціального режиму господарювання. Враховуючи посткризовий стан, питання залучення інвестицій, інноваційна діяльність в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях набувають особливої актуальності. За своїм змістом сукупність правових норм, що визначають спеціальний режим інвестиційної діяльності, може розглядатися, з одного боку, як частина загального законодавства про інвестиційну й інноваційну діяльність, у тому числі технологічних парках і технополісах, а з іншого - як частина спеціального режиму господарювання, встановлюваного на окремих територіях. У 90-ті роки ХХ століття Верховною Радою були прийняті Закони України: «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків» і низку інших, у яких тією чи іншою мірою містяться норми, що стосуються спеціального режиму інвестиційної діяльності. У 1998-2001 рр. були прийняті закони про спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях, що містять визначення спеціального режиму інвестиційної діяльності, який характеризується введенням податкових, митних й інших пільг для субєктів господарської діяльності, що реалізують інвестиційні проекти.«Теоретико-юридичні аспекти загального й спеціального режимів інвестиційної діяльності» складається із двох підрозділів, у яких детально аналізується й теоретично обґрунтовується загальний режим інвестиційної діяльності як складової загального режиму господарювання й спеціальний режим інвестиційної діяльності, з одного боку, як частина законодавства про інвестиційну й інноваційну діяльність, у тому числі в технологічних парках і технополісах, а з іншого - як частина спеціального режиму господарювання, встановлюваного на окремих територіях. У підрозділі 1.2 «Теоретичне обґрунтування спеціального режиму інвестиційної діяльності» детально проаналізовані прийняті у 90-ті роки ХХ століття Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків» і ряд інших, у яких тією чи іншою мірою наведені норми, що стосуються спеціального режиму інвестиційної діяльності. Значним кроком у розвитку законодавства стало прийняття у 1998-2001 рр. нормативно-правових актів, що регулюють спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях («Про спеціальні економічні зони й спеціальний режим інвестиційної діяльності у Донецькій області», «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області», «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку й спеціальній економічній зоні «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» й інших). Таким чином, можна сформулювати наступне визначення: спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях - це господарсько-правова конструкція, що забезпечує надання певних пільг майнового характеру субєктам господарювання, які здійснюють інвестиційну та інноваційну діяльність. На окремих територіях (територіях пріоритетного розвитку, спеціальних (вільних) економічних зонах) спеціальний режим інвестиційної діяльності виступає як складова частина спеціального режиму господарювання, встановлюваного на відповідній території.У дисертації наведене теоретичне узагальнення і здійснене розвязання наукової задачі, що полягає в обґрунтуванні напрямків удосконалення правового регулювання відносин, які стосуються створення та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на окремих територіях в Україні, з метою більш широкого його використання як ефективного інструменту вирішення макроекономічних завдань держави. Зміст загального режиму господарювання полягає в тому, що встановлений порядок регулювання розповсюджується на всіх субєктів господарського права, діє на всій території держави, а загальний режим інвестиційної діяльності є складовою загального режиму господарювання.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?