Спеціалізація сільськогосподарських підприємств та її економічна ефективність - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 148
Поняття, економічний зміст і значення спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Фактори і форми спеціалізації. Суть концентрації виробництва. Спеціалізація сільського господарства як складний процес, що розвивається в різноманітних формах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота з дисципліни "Планування та організація діяльності підприємства" на тему: «Спеціалізація сільськогосподарських підприємств та її економічна ефективність»Спеціалізація веде до того, що виробник, як правило, виробляє продукцію не для себе, а для інших членів суспільства, часто його продукція не є предметом особистого чи виробничого споживання. Це повязано з тим, що спеціалізація створює умови для організації безперервного (поточного) процесу виробництва, застосування найдосконаліших засобів праці, впровадження механізації та автоматизації виробництва, досягнення повного і ефективного використання технологічного устаткування, удосконалення структури підприємств, підвищення кооперації праці. По-друге, спеціалізація дає можливість краще використати головну продуктивну силу - людину на основі врахування її індивідуальних відмінностей і здібностей. По-четверте, спеціалізація у виконанні виробничих функцій веде до економії часу, позбавляє виробництво від зайвих витрат, особливо під час зміни одного виду діяльності іншим видом. Проте в кінцевому підсумку спеціалізація забезпечує більше переваг, ніж недоліків, і людство використовує цю форму організації виробництва для підвищення продуктивності праці.Поділ праці, який здійснюється між підприємствами і галузями, іноді дуже важко врахувати. В одних підприємствах і регіонах виникають надлишки спеціалізованої продукції, що створює проблему їхньої реалізації, а в інших відчувається гостра нестача комплектуючих деталей і вузлів, що стримує розвиток виробництва. Розміщення характеризує кількісний бік суспільного поділу праці і вказує, які види продукції, в якому розмірі й на яких площах виробляються на тій чи іншій території (в області, районі). Спеціалізація відбиває якісний бік суспільного поділу праці і вказує, виробництво яких саме видів продукції є переважаючим на даній території. Це ефективна форма організації сільського господарства, яка дає можливість зосередити виробництво певних видів продукції па окремих територіях і підприємствах і одержати, завдяки цьому, кращих результатів господарської діяльності.Залежно від обєкта спеціалізації розрізняють такі її три форми: 1) Територіальна спеціалізація - переважаюче виробництво тих чи інших видів сільськогосподарської продукції на певній території. 2) Спеціалізація аграрних підприємств - переважаюче виробництво в них відповідного виду продукції, для якого існують найсприятливіші природно-економічні умови. За технологічним принципом виробництва продукції розрізняють галузеву і внутрішньогалузеву спеціалізацію. Галузева спеціалізація - це така спеціалізація, за якої певна галузь функціонує в підприємстві за принципом замкненого циклу виробництва. Зрештою кожне підприємство концентрується на виробництві тих видів продукції, які є конкурентоспроможними і забезпечують його економічне існування як юридичної особи.Концентрація сільськогосподарського виробництва - це зосередження землі, засобів виробництва, робочої сили й обсягу виробництва продукції на одних і тих же підприємствах, що зумовлює збільшення їх розмірів. За умови відображення в активах підприємств вартості землі основними показниками концентрації виробництва можна вважати розмір авансованого капіталу та обсяг виробництва продукції. Спільним є те, що в обох визначеннях йдеться про зосередження (концентрацію) авансованого капіталу на підприємствах і про виробництво ними сільськогосподарської продукції. Відмінність проявляється в тому, що концентрація виробництва вимірюється загальним розміром авансованого капіталу та обсягом виробництва продукції, а суть інтенсивності зводиться до зосередження авансованого капіталу на одиницю земельної площі. У вузькоспеціалізованих аграрних підприємствах - птахо-і бройлерних фабриках, тваринницьких свино-і скотовідгодівельних комплексах, тепличних комбінатах абсолютний рівень концентрації виробництва доцільно визначати за показниками їх потужності - річним обсягом виробництва продукції або умовно ресурсним показником: кількістю птахомісць, скотомісць, площею закритого ґрунту.Світова практика показує, що зароджена в аграрній сфері економіки, інтеграція поширюється практично на всі сектори економіки і впливає на всі стадії відтворюваного циклу. Інтеграційні процеси мають різну швидкість, охоплюють неоднакові просторові зони, відрізняються специфічними формами, здійснюються різними методами. Не становить винятку процес агропромислової інтеграції. Агропромислова інтеграція визначається як складний процес технологічного, економічного і організаційного поєднання взаємозвязаних етапів виробництва, зберігання, переробки і доведення до споживача продуктів харчування і предметів споживання з сільськогосподарської сировини. Головна мета агропромислової інтеграції - узгодження організаційно-технологічних процесів в сферах і галузях АПК, результатом якого є досягнення інтегрального ефекту, що перевищує суму ефектів функціонування його окремих частин.

План
План

Вступ

1. Спеціалізація як форма суспільного поділу праці

1.1 Поняття, економічний зміст і значення спеціалізації сільськогосподарських підприємств

1.2 Фактори і форми спеціалізації

1.3 Суть концентрації виробництва

Висновок

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?