Співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації - Статья

бесплатно 0
4.5 201
Дослідження теоретичних та практичних питань щодо доступу до публічної інформації крізь призму аксіології сучасного адміністративного права та публічного адміністрування. Практика адміністративних судів з розгляду справ про доступ до публічної інформації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформаціїАнотація: Дослідження теоретичних та практичних питань щодо доступу до публічної інформації крізь призму аксіології сучасного адміністративного права та публічного адміністрування має важливе значення. Автор поставив перед собою за мету проаналізувати співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації. Наведено аргументи врахування практики адміністративних судів з розгляду справ про доступ до публічної інформації. Запропоновано умови співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації, а саме у визначенні поняття «публічна інформація»; встановленні вичерпного переліку інформації з обмеженим доступом; врегулюванні на законодавчому рівні порядку проведення «тесту публічного інтересу» на запит на публічну інформацію; встановленні переліку розпорядників публічної інформації, які звільняються від надання відповідей на запити на публічну інформацію; встановленні лімітів в обробленні державним службовцем чи службовцем органу місцевого самоврядування запитів на публічну інформацію протягом одного робочого місяця з продовженням законодавчих строків їх розгляду; проведенні ідентифікації запитувача публічної інформації. Предложены условия соотношения публичных и частных интересов в сфере обеспечения права на доступ к публичной информации, а именно в определении понятия «публичная информация»; установлении исчерпывающего перечня информации с ограниченным доступом; урегулировании на законодательном уровне порядка проведения «теста публичного интереса» на запросна публичную информацию; установлении перечня распорядителей публичной информации, которые освобождаются от предоставления ответов на запросы на публичную информацию; установлении лимитов в обработке государственным служащим или служащим органа местного самоуправления запросов на публичную информацию в течение одного рабочего месяца с продолжением законодательных сроков их рассмотрения; проведении идентификации запросчика публичной информации.Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) [1], яким було визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні субєктів владних повноважень, та інформації, що становить суспільний інтерес. Відповідь на це запитання, зокрема, лежить у площині визначення умов співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації. публічний інформація адміністративний суд І у цьому контексті доступ до публічної інформації може переслідувати різну мету для її запитувачів, враховуючи, що закон не передбачає права розпорядників інформації ідентифікувати перших з них, а лише висуває вимоги до оформлення запитів на таку інформацію (стаття 19). З метою належного вивчення питання співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації проаналізовано літературні джерела, нормативні акти, використано правові позиції судової практики, наведено результати досліджень громадських організацій, розглянуто окремі аспекти британського досвіду свободи доступу до інформації. До останніх Закон відносить такі випадки, як: особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, повязані з копіюванням або друком (пункт 3); не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною пятою статті 19 цього Закону (запит має містити імя (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу звязку, якщо такий є, загальний опис запитуваної інформації, підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі) (пункт 4) [1].Отже, до умов співвідношення публічного і приватного інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації слід віднести: 1) визначення поняття «публічна інформація»; 2) встановлення вичерпного переліку інформації з обмеженим доступом; 3) врегулювання на законодавчому рівні порядку проведення «тесту публічного інтересу» на запит на публічну інформацію; 4) встановлення переліку розпорядників публічної інформації, які звільняються від надання відповідей на запити на публічну інформацію; 5) встановлення лімітів в обробленні державним службовцем чи службовцем органу місцевого самоврядування запитів на публічну інформацію протягом одного робочого місяця з продовженням законодавчих строків їх розгляду; 6) проведення ідентифікації запитувача публічної інформації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?