Співвідношення понять "біобезпека" та "ветеринарна безпека": правовий аспект - Статья

бесплатно 0
4.5 140
Дослідження й аналіз проблематики у сфері ветеринарно-санітарного благополуччя. Визначення поняття ветеринарної безпеки, що є складовою частиною біологічної безпеки, яка у свою чергу є складником екологічної безпеки, як інституту екологічного права.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниМета статті - дослідити проблематику у сфері ветеринарно-санітарного благополуччя, дати визначення поняття «ветеринарна безпека», встановити співвідношення понять «біобезпека» й «ветеринарна безпека» та визначити їх місце в системі права України. Для цього ми проаналізуємо такі поняття: «санітарне та епідемічне благополуччя», «безпечні умови для людини», «середовище життєдіяльності людини», «фактори середовища життєдіяльності», «епізоотологія», «ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя», «фактори середовища життєдіяльності», «ветеринарна медицина», «безпечність обєктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду». Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. безпечними умовами для людини вважається стан середовища життєдіяльності, за якого відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину, а небезпечним фактором є будь-який хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал чи продукт, що впливає або за певних умов може негативно впливати на здоровя людини [7]. Факторами ж середовища життєдіяльності вважаються будь-які біологічні (вірусні, пріонні, бактеріальні, паразитарні, генетично модифіковані організми, продукти біотехнології тощо), хімічні (органічні та неорганічні, природні й синтетичні), фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче та інші види випромінювання), соціальні (харчування, водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку, навчання, виховання тощо) та інші фактори, що впливають або можуть впливати на здоровя людини чи на здоровя майбутніх поколінь [7]. Цим же законом визначено, що санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан здоровя населення й середовища життєдіяльності людини, за якого показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для цієї території, умови проживання сприятливі для населення, а параметри факторів середовища життєдіяльності перебувають у межах, визначених санітарними нормами.З огляду на зазначене можна констатувати, що ветеринарна безпека є складовою частиною біологічної безпеки, яка у свою чергу є складником екологічної безпеки як інституту екологічного права.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?