Співвідношення механізмів державного управління й механізмів державної підтримки - Статья

бесплатно 0
4.5 153
Роль і місце механізмів державної підтримки в структурі механізмів державного управління. Дослідження методів примусу або методів "жорсткого" впливу, які передбачають прямий вплив на волю виконавця шляхом установлення його обов’язків, норм поведінки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуУ статті розглянуто основні підходи до визначення поняття «механізми державного управління», досліджено структуру механізмів державного управління, а також з’ясовано сутність і зміст поняття «державна підтримка», її роль і місце в структурі механізмів державного управління. В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «механизмы государственного управления», исследована структура механизмов государственного управления, а также выяснены сущность и содержание понятия «государственная поддержка», ее роль и место в структуре механизмов государственного управления. Відповідно до поставленої мети, визначено такі завдання: розглянути структуру механізмів державного управління, дати визначення поняття «механізми державної підтримки», а також визначити роль і місце механізмів державної підтримки в структурі механізмів державного управління. Виходячи із наявності кількох підходів до трактування поняття механізму, усі наявні механізми (у тому числі й управлінські), з метою їх свідомого формування, дослідження й удосконалення, ділять на три досить відмінні один від одного типи: механізми - знаряддя, призначені для досягнення конкретної мети або здійснення цілеспрямованого впливу на який-небудь об’єкт або його оточення шляхом застосування одного чи кількох узгоджених і відповідних до справи засобів (методів управління); механізми - системи, що надають можливість подання складної системи як механізму, що відображає сукупність взаємодії всіх підсистем та елементів системи; механізми - процеси, що надають уявлення про послідовність певних перетворень обєкта під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів і відповідних змін у стані обєкта, на який вони спрямовані [2, с. Коротич у складі державних механізмів управління виділяє конкретні державні механізми управління, механізми здійснення процесу державного управління, а також механізми формування та взаємодії складових систем державного управління.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?