Співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивності - Статья

бесплатно 0
4.5 165
Необхідність прямого закріплення у нормах галузей приватного права принципу диспозитивності та характерного для них диспозитивного методу правового регулювання. Аналіз принципу здійснення суб’єктами цивільного або кримінального процесу своїх прав.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Львівський торговельно-економічнийуніверситет, старший викладач кафедри цивільного права та процесуВ працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених диспозитивність розглядається як метод правового регулювання, а також як один з найважливіших принципів приватного права, зміст якого належним чином не досліджений та не розкритий. Загальнотеоретичну база для подальшого дослідження співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивнсоті права було закладено ще радянською правовою наукою у працях таких вчених як Грібанов В. П., Алексеев С. С., Александров М. Г., Васільєв А. М. та ін. Диспозитивність (від лат. dispono - розпоряджаюся, влаштовую) - це один із основних принципів цивільного та кримінального процесу, за яким сторони мають можливість розпоряджатися процесуальними засобами захисту своїх прав та інтересів. Наведене визначення диспозитивності розкриває лише процесуальний аспект диспозитивності, але не охоплює матеріально-правовий аспект диспозитивності. Диспозитивність (від лат. dispositus - упорядкований, розподілений) - можливість субєктів самостійно упорядкувати(регулювати) свої відносини, діяти на власний розсуд : вступати у правовідносини чи ні, визначати їх зміст, здійснювати свої права або утримуватися від цього, з кількох запропонованих законом або договором варіантів поведінки обирати оптимальний з погляду власних інтересів [2, 197].Для галузей приватного права цей принцип є основоположним, оскільки диспозитивність для приватного права є однією з ознак, що характеризують приватне право і виражають його сутність. Принцип диспозитивності «пронизує» усе приватне право, має багато різноманітних проявів (вільне волевиявлення, свобода договору, свобода діяльності (не лише підприємницької), можливість здійснення цивільних прав на власний розсуд тощо).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?