Спірні питання визначення змісту корпоративних прав та іх відчуження - Статья

бесплатно 0
4.5 128
Огляд дискусійних питань, що обговорюються в науковій літературі щодо корпоративних прав учасників господарських товариств. Визначення правової природи цього феномену, порядок відчуження корпоративних прав, питання єдності чи множинності їх змісту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський університет праваТарасов вважає, що права акціонера за своєю правовою природою є майновими, і тому «акціонер зобов’язаний відповідати своєю часткою за компанію», а також «акціонер має право на повернення своєї частки капіталу відповідно до закону та статуту» [3, с. Пахомова, наполягаючи на майновій природі корпоративних прав, зазначає: «Субєкти, котрі бажають організувати відносини шляхом створення корпорації, повинні надати організації, що створюється, правомочності власника на майно, що ними обєднується; це можна зробити лише шляхом надання організації обсягу влади на це майно - титулу власності. Тому їх слід вважати майновими правами, а допоміжна роль організаційних прав зводиться до мети набуття корпоративних прав. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можутьбути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, водночас у створеній юридичній особі особа набуває права власності на частку лише як майнове право [6, с. Ломідзе вважає, що частка учасника (акція) виражає зобов’язальне право, яке учасник має щодо товариства [7, с.Є підстави вважати, що предметом відчуження є частка у статутному капіталі товариства, адже вона має первинний характер по відношенню до корпоративних прав.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?