Соцiально-педагогiчнi основи управлiння освiтою в регiонi - Автореферат

бесплатно 0
4.5 101
Особливостi регiонального управлiння освiтою в Українi на рiзних етапах iсторичного розвитку. Структурно-функцiональний аналiз змiсту дiяльностi управлiнь освiти обласних та вiддiлiв освiти районних державних адмiнiстрацiй i виконкомiв мiських рад.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Ничкало Нелля Григорівна, Президія АПН України, академік - секретар відділення педагогіки i психології професійно-технічної освіти. Захист відбудеться "26" лютого 1999 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 252053, м.У формуванні освіченого суспільства в Україні суттєве значення має удосконалення системи управління освітою в регіонах, оскільки важливою складовою освітнього простору держави є сума освітніх просторів її регіонів. Потреба наукових досліджень з проблем управління освітою в регіонах зумовлюється необхідністю розробки механізмів реалізації прийнятих Верховною Радою України Законів "Про освіту" (1996 р.) та "Про місцеве самоврядування в Україні" (1997 р.). Завдання вдосконалення системи управління освітою на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях визначено Державною національною програмою "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року, № 896. Як показало вивчення цих проблем, найбільш типовим недоліком нинішнього управління освітою в регіоні є відсутність науковообгрунтованої системи планування роботи, яка забезпечувала б узгодженість діяльності обласних управлінь, районних, міських відділів освіти та підвідомчих закладів. Проблеми обгрунтування соціально-педагогічних основ регіонального управління освітою, конкретного визначення змісту напрямів координації роботи органів управління освітою в регіоні та підвідомчих установ i закладів освіти із врахуванням вимог сучасних законодавчих та нормативних актів з питань освіти в Україні ще не знайшли достатньої розробки та висвітлення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?