Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідження - Статья

бесплатно 0
4.5 220
Висвітлення основних напрямків та спроби системного аналізу об"єкт-предметної системи соціальної напруженості та побудови її концептуальної моделі. Оцінка синтезу робочого поняття соціальної напруженості; уточнення іншого категоріального апарату.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідженняВ статті, в контексті комплексного аналізу дослідницьких проблем вивчення соціальної напруженості висвітлено основні напрямки та спроби системного аналізу обєкт-предметної системи соціальної напруженості та побудови її концептуальної моделі. Для програмування системи дослідження соціальної напруженості її оцінювання та виміру в межах моніторингових опитувальних засобів, висвітлені основні установчі питання та завдання, принципи та шляхи їх розвязання, зокрема: операціоналізаційно-експлікаційні процедури обєкт-предметних компонентів соціальної напруженості, синтез робочого поняття соціальної напруженості, уточнення іншого категоріального апарату, класифікація та групування чинників соціальної напруженості, предметна визначеність дослідження, експлікація гносеологічних засобів дослідження, поліструктурний аналіз соціальної напруженості, робочі уточнення її іманентних сторін. соціальний напруженість категоріальний To study the system programming of social tension, its estimation and measurement in the range of monitoring questionnaires was funds highlight the major constituent questions and tasks, principles and ways of solving them, in particular: operationalization and explication procedure object-subject components of social tension, the synthesis of its working concepts, clarify original categorical apparatus, classification and grouping of the factors of social tension, objective certainty research explication epistemological means of research, analysis polystructural social tensions, clarify its immanent working parties as part of its system analysis. As a result indicated that the formalized system of empirical indicators of social tensions should include empirical indicators reflecting: the general discontent of the social situation existing in society and their dissatisfaction with the possibilities of influence on the situation; dissatisfaction with the actions of personalized social forces that are representations of entities able to influence the situation. В контексті вивчення соціальної напруженості задаючись чималою кількістю запитань, від головного до його похідних: "що власне досліджувати?" потрібно вибудувати соціологічну модель соціальної напруженості, вдаючись, перш за все, до системного аналізу обєкта і предмета.

Повысить уникальность
своей работы


Letyshops [lifetime]


Puzzle English


Викиум

Хотите, перезвоним вам?