Розвиток зоологічних досліджень на Волині - Автореферат

бесплатно 0
4.5 78
Етапи розвитку зоологічних досліджень на Волині, їх зміст, організаційно-наукове забезпечення. Діяльність природодослідників на Волині, інтегральна картина проведених фауністичних досліджень. Залежність зоологічних досліджень регіону від потреб часу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук україни Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М.Роботу виконано на кафедрі зоології Волинського державного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: доктор історичних наук, кандидат біологічних наук, професор Савчук Варфоломій Степанович професор Дніпропетровського національного університету МОН України Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Київського університету економіки та технологій транспорту Пилипчук Олег Ярославович кандидат історичних наук, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Колосовська Надія Дмитрівна Провідна установа: Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української Академії аграрних наук Вчений секретар Доведено, що організаційно-наукове забезпечення зоологічних досліджень Волині здійснювалось різноманітними за юридичним статусом природознавчими установами. Доведено, що розвиток зоології на Волині був тісно повязаний з загальним процесом розвитку біології як в Україні, так і в світі.Вагоме значення у загальному контексті біологічних досліджень в Україні мають результати вивчення біології життя представників органічного світу України, зокрема її фауни. Складовими частинами фауни України виступають регіональні фауни, вивчення яких мало свої особливості. Їх вивчення торкалося лише діяльності крупних наукових центрів Києва, Харкова, Одеси. Ця тематика лежить також у руслі наукових досліджень з історії природознавства в Україні, що проводяться у відділі історії науки ЦДПІН НАН України. Основна мета дослідження полягає у створенні інтегральної картини становлення та розвитку зоологічних досліджень на теренах „Великої Волині” у XIX-на початку ХХ ст., зясуванні з позицій історії науки їх внеску в розвиток біологічних наук в Україні і визначенні провідних тенденцій їх розвитку.Історіографічні роботи, що прямо або опосередковано торкаються цієї проблеми, представлені в основному за такими напрямками: роботи монографічного характеру з історіі біології в Украіні та розвитку загальних проблем біологіі; роботи, у яких розглядаються біографії вчених - біологів, або певні періоди їхнього наукового та життєвого шляху; довідкова та бібліографічна література як загальнобіологічного, так і загальноісторичного характеру; роботи з вивчення фауни України та її окремих питань; дослідження з питань діяльності різноманітних громадсько-наукових та інших природознавчих структур. У межах цих досліджень були розглянуті фрагментарно й окремі питання вивчення фауни Волині. У першому - „Соціально-економічні умови та розвиток природознавчих досліджень на Волині в першій половині XIX століття” розглянуто вплив вказаних умов в Україні та на Волині на загальні тенденції розвитку освіти і науки в регіоні та відбиття їх на стані природознавчих досліджень. Роговича розглядається як діяльність першого українського палеозоолога, який започаткував палеозоологічні дослідження не тільки Волині, але й України; характеризуються прогресивні погляди вченого на питання систематики викопної фауни. Щодо Волині, то особливо значущими були дослідження останнім фауни хребетних, зокрема видового складу рептилій, ссавців, птахів, риб.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?