Розвиток залізничного транспорту на території Поділля у XIX ст. - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 114
Важливі шляхи транзиту через територію Поділля: Одеса - Дубосари, Одеса – Могилів, Одеса – Радзивилів, Одеса – Мокрани. Розвиток залізничного будівництва у XIX столітті. Перевезення вантажів у Подільській губернії річками: Південний Буг, Дністер, Збруч.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Але їх транспортне значення було не великим тому, що вони мали багато природних перешкод (пороги, мілини та ін.) основним засобом перевезення вантажів було чумацьке візникування. Із ДАВО ми отримуємо інформацію про спорудження нових залізничних гілок на території Поділля, а також за ходом висвітленням інформації про нові залізничні гілки випливає і стан проведення будівництва загалом. Але їх транспортне значення було не великим тому, що вони мали багато природних перешкод (пороги, мілини та ін.) основним засобом перевезення вантажів було чумацьке візниквання. В 1865 роках була побудована перша залізниця в Україні - Одеса - Балта. Справа в тому, що Балта була значним торговим центром Подільської губернії, віддавна існуваоло декілька великих ярмарків та була значна кількісь хлібних магазинів.Таким чином, аналіз архівних документів міста Вінниці і спеціальної літератури (збірники по Подільській губернії ), різнобічне опрацювання статей на дану тематику, та інших праць дозволяється стверджувати, що Україна являючись важливим елементом у торговому та економічному житті Російської імперії завжди відігравала важливу роль у її житті. Разом із зростанням важливості території Поділля Російська імперія проводить всі заходи по забудові залізницями нашого краю для покращення торгово-економічних звязків. В Подільській губернії побудовано багато допоміжних залізничних ліній, що відігравали важливу роль у розвитку промисловості. Але не всі збудовані залізниці були перспективним та давали великі прибутки на початкових етапах свого розвитку. На залізничних коліях, що проходили через територію Поділля формувалось досить багато транспортних составів, найважливішими залізничними вузлами на 19 століття являлись Жмеринка, Козятин, Вінниця.

Вывод
Таким чином, аналіз архівних документів міста Вінниці і спеціальної літератури ( збірники по Подільській губернії ), різнобічне опрацювання статей на дану тематику, та інших праць дозволяється стверджувати, що Україна являючись важливим елементом у торговому та економічному житті Російської імперії завжди відігравала важливу роль у її житті. У другій половині 19 століття зростає роль Поділля. Воно стає одним із важливих центрів цукрової промисловості в Російській імперії. Разом із зростанням важливості території Поділля Російська імперія проводить всі заходи по забудові залізницями нашого краю для покращення торгово-економічних звязків. В Подільській губернії побудовано багато допоміжних залізничних ліній, що відігравали важливу роль у розвитку промисловості. Але не всі збудовані залізниці були перспективним та давали великі прибутки на початкових етапах свого розвитку.

На залізничних коліях, що проходили через територію Поділля формувалось досить багато транспортних составів, найважливішими залізничними вузлами на 19 століття являлись Жмеринка, Козятин, Вінниця.

Для збуту подільського збіжжя мала найбільше значення Одеса. Тому завершення будівництва Києво - Балтської залізниці було прогресивним кроком у житті краю. Так наприклад, якщо взяти Вінницю то будівництво залізничного вокзалу викликало тут значний розвиток у розбудові самого міста. Заселявсь район біля вокзалу. Тут будувалися нові підприємства і склади. Саме тоді почав працювати чавуноливарний завод «Молот» ( нині завод тракторних агрегатів ). Зростало населення. За останні 40 років 19 століття воно зросло майже в три з половиною рази.

Будівництво залізниці проводилось в основному силами місцевого населення. Досить важким було становище робітників на будівництві - це стосується, як важких умов праці, здирства підрядчиків, так і поганого харчування, та інших різних нюансів, які виникали при побудові. Складними також були умови праці на початкових етапах розвитку, оскільки дана галузь вимагала досить багато зусиль та постійного нагляду за станом доріг та устаткуванням.

Проте не зважаючи на певні незручності, які виникали все ж збудування залізниці дало великий поштовх для покращення шляхів сполучення та економічного розвитку краю.

Південно-Західна залізниця почала відігравати найголовнішу роль у житті краю починаючи із 19 століття та являється на сьогодення найважливішою транспортною магістраль України. Вона зєднує Донбас, Криворіжжя та Придніпровя з центральними і західними областями, забезпечує найважливіші транспортні звязки України з Росією, Білоруссю, Молдовою та іншими державами. Головна лінія Південно-Західної залізниці - напрямок Хутір-Михайлівський-Конотоп-Бахмач-Ніжин-Київ-Козятин-Вінниця-Жмеринка-Хмельницький-Тернопіль, є частиною Трансєвропейської залізничної магістралі: Москва - Київ - Львів - Прага. Південно-Західна магістраль є основною транспортною сполучною ланкою у перевезенні вантажів та пасажирів. залізничне будівництво подільська губернія

Список литературы
1. ДАВО. - Д. 196. Оп. 1. - Спр. 15. - Арк. 16. 12.

2. ДАВО. - Д. 205. Оп. 1 . - Спр. 32. Арк. 112.

3. ДАВО. - Д. 230. Оп. 1 - Спр. 213. Арк. 13 - 17.

4. Антонюк О. Колорит 11 червня 2005 року «Сторінки трудової звитяги»

5. Богатчук С.С. Виникнення залізничного транспорту на Поділлі у другій половині 19 ст. //Тези доп: 16 - тої.Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції - Вінниця -1997. С. 28 -30.

6. Богатчук С.С. Роль залізничного транспорту в економічному піднесенні Подільського краю в 19 на початку 20 ст. // Наукові записки .- Серія. Історія /ВДПУ ім. М. Коцюбинського . Вінниця - 2000- Вип. 2 С. 70 -73.

7. Богатчук С.С. Передумови виникнення залізничної транспортної мережі в Україні (в тому числі на Вінничині. Перша половина 19 ст.) // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє. - К., 1999 - с. 30 - 37.

8. Богатчук С.С. Залізничний транспорт України //Історія України - 1999 лютий № 8 с. 11 - 12

9. Гавриш В.П. Гавриш Г.І. До проблеми формування основ товарного виробництва в господарстві Поділля // Культура Поділля: історвя і сучасність: Матеріали другої обласної наук-практ. конф. Присвяченої 500 річчю м. Хмельницький , 1993 - с.317 -319

10. Елютін О. «Золотой век» железнодорожного строительства в России и его последствия // Вопросы истории - 2004 № 2, с. 47 - 57

11. Ежегодник России 1904 г. СПБ, 1904. 404 с. Распределение железнодорожной сети по Подольской губернии к 1 января 1904 г. С. 338

12. Кульчинський С. Залізничне будівництво у дореволюційні Україні // Репетитор - 2005 - №6, - с. 22 - 23.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?