Розвиток законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства - Статья

бесплатно 0
4.5 158
Розгляд основних причин та напрямів реформування житлово-комунального господарства. Характеристика головних етапів неоліберальних та інституційних реформ. Дослідження поняття житлофонду. Становлення інститутів приватної власності на квартирний фонд.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВАПричинами необхідності реформування були: неефективність діючої системи надання послуг; безвідповідальність надавачів й споживачів послуг; низька енергоефективність; хронічна відсутність коштів; недосконалість порядку формування тарифів; невідповідність платежів за житло фактичним витратам на його утримання; погана керованість; низька якість роботи підприємств ЖКГ; недосконалість системи фінансування робіт з обслуговування та модернізації житлофонду; утриманське відношення користувачів до житла; невідповідність інфраструктурних потужностей зростаючим потребам; високий рівень монополізації сфери надання послуг; недосконалість правового регулювання; неефективна система управління, злиття замовника і підрядника і водночас розрив між споживачем і замовником послуг; незавершеність реформування системи власності у частині асоціювання власників житла2. Реформування ЖКГ полягає у формуванні нових організаційно-правових форм, зміні економічних відносин, перетворенні законодавчої та нормативної бази, технічному переоснащенні та модернізації з метою підвищення ефективності та надійності функціонування ЖКГ, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення та господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів. Відтак він не встановлює механізму реалізації статті 47 Конституції6, відповідно до якої держава формує умови, за яких громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Закон регламентував поняття та обєкти приватизації, способи та порядок її проведення і оформлення права власності, порядок розрахунків при приватизації квартир і використання коштів, одержаних від приватизації, права наймачів, які не виявили бажання приватизувати житло, питання соціального захисту, а також засади утримання приватизованого житла. Основними її напрямами є:створення умов, за яких кожен громадянин міг би відповідно до своїх потреб та можливостей спорудити, придбати, взяти в оренду житло; забезпечення житлом за рахунок держави соціально незахищених громадян; надання житла з держфонду або субсидій, пільгових кредитів для придбання чи спорудження житла; збільшення обсягів спорудження житла, розвиток малих і середніх населених пунктів; ліквідація ветхого і аварійного житлофонду, реконструкція і модернізація старої забудови; перехід на самоокупну систему плати за житло й комунальні послуги; перерозподіл функцій між органами держави, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у сфері будівництва, реконструкції та утримання житла з метою їх децентралізації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?