Розвиток уявлень учнів про величини - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 66
Відображення властивостей дійсного світу через поняття величини. Величини, їх вимірювання і властивості. Задачі як дидактичний засіб ознайомлення з властивостями величин, методика роботи над ними. Формування часових уявлень в процесі розв’язування задач.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У початкових класах учні дістають уявлення про величини і розглядають довжину, площу, масу, місткість, час, швидкість, вартість. Ознайомлення учнів початкових класів треба організувати так, щоб діти набули деяких практичних навичок вимірювання величин, конкретно уявляли собі одиниці їх вимірювання та співвідношення між ними. Виміряти величину - значить порівняти її і іншою однорідною з нею величиною, умовно прийнятою за одиницю. Але коли це неможливо і нам потрібно дізнатись у скільки разів величина одного обєкту більша (чи менша) величини іншого, її треба виміряти. В початковій школі дії над величинами зводять до дій над їх числовими значеннями: 1) Учні повинні усвідомити, що величини одного роду можна додавати і в результаті отримати величину цього ж роду.Скільки всього літрів молока випило слоненя за день? Скільки всього фруктів і капусти зїдає черепаха? Квітка маку розкривається о 3 год. дня, а шипшина - на 4 год. пізніше. Скільки важить яйце королька? Скільки л молока випило лосеня за другий день?Сучасний шкільний курс математики має великі розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності й логічній строгості. Ці задачі є математичними моделями життєвих ситуацій, які виникають внаслідок обєднання, вилучення чи поділу предметних множин, у процесі різницевого чи кратного порівнювання двох значень тієї самої величини, а також при кількісній характеристиці якого-небудь явища кількома взаємозвязаними величинами. У процесі розвязування задач з іменованими числами діти дістають знання про основні величини, одиниці їх вимірювання, властивості величин, співвідношення між величинами.

Вывод
Початковий курс математики - курс інтегрований, в ньому обєднані арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріали. Сучасний шкільний курс математики має великі розвиваючі можливості завдяки своїй цілісності й логічній строгості.

Вивчення величин - це один із засобів звязку навчання математики з життям. Велике значення при цьому відводиться розвязуванню задач з величинами.

Ці задачі є математичними моделями життєвих ситуацій, які виникають внаслідок обєднання, вилучення чи поділу предметних множин, у процесі різницевого чи кратного порівнювання двох значень тієї самої величини, а також при кількісній характеристиці якого-небудь явища кількома взаємозвязаними величинами. За характером виникнення цих ситуацій і виділяють предметні задачі, що застосовуються з метою формування первинних уявлень дітей про арифметичні дії і деякі залежності між величинами.

У процесі розвязування задач з іменованими числами діти дістають знання про основні величини, одиниці їх вимірювання, властивості величин, співвідношення між величинами. Такі види задач доцільно використовувати на всіх етапах уроку і на різних типах уроків.

У ході дослідження я розробила систему задач з природничими сюжетами, числові дані яких виражаються одиницями різних величин (див. додаток). Цей матеріал може бути використаний вчителями початкових класів у практичній діяльності не лише для вивчення величин, а й паралельно для ознайомлення учнів з навколишнім середовищем. дидактичний задача вимірювання величина розвязування

Список литературы
1. Бантова М.О. Методика викладання математики в початкових класах. Методика вивчення геометричного матеріалу. - К.: Вища школа, 2002. - 171 с.

2. Бантова М.О. Завдання навчання математики в І-IV класах. - К.: Знання, 2003. - 98 с.

3. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. - М.: Нар. образование, 2000. - 248 с.

4. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1999. - 367 с.

5. Блехер Ф.Н. Як працювати з посібником з математики. - К.: Знання, 2002. - 211 с.

6. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 368 с.

7. Богданович М.В. Методика розвязування задач у початковій школі: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2000. - 264 с.

8. Богданович М.В. Урок в початковій школі: Посібник для вчителя. - К.: Знання, 1999. - 192 с.

9. Великохатська Л.Ф. Наочність на уроках математики в 1-4 класах. - К.: Знання, 1999. - 41 с.

10. Водопьянова Н.В. Робота с геометрическим материалом // Начальная школа. - 1998. - №6. - С. 66-69.

11. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур на уроках математики // Початкова школа. - 1998. - №6. - С. 19-22.

12. Глейзер Г.Д. Развитие пространственных представлений школьников при обучении геометрии. - М.: Педагогика, 1998. - 104 с.

13. Груденов Я.И. Психолого-педагогичеокие основы методики обучения математике. - М.: Педагогика, 1997. - 158 с.

14. Друзь Б.Г. Геометрія допомагає арифметиці // Початкова школа. - 2001. - №4. - С. 4-6.

15. Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів. - К.: Знання, 1999. - 37 с.

16. Дудко О.М. Викладання пропедевтичного курсу геометрії в початкових класах // Початкова школа. - 2001. - №11. - С. 6-8.

17. Дятлова С.І. Наочні посібники для уроків математики // Початкова школа. - 1999. - №5. - С. 14-17.

18. Епишев О.Б. Учат школьников учиться математике: Формирование приемов учебной деятельности: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999. - 126 с.

19. Заїка М. Учням про задачу і процес її розвязування // Початкова школа. - 1998. - №3. - С. 14-16.

20. Зильберберг Н.И. Урок математики: подготовка и проведение: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2001. - 178 с.

21. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. - М.: Академия, 2000. - 236 с.

22. Кордюкова С. Одиниці, потрібні всім. - К.: Знання, 2003. - 137 с.

23. Король Я.А. Математична скарбничка: Навч. посібник. - Тернопіль: Мандрівець, 1999. - 64 с.

24. Король Я.А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах. - Тернопіль: Мандрівець, 1998. - 134 с.

25. Кочина Л.П. Орієнтовне календарне планування уроків з математики для 2 класу // Початкова школа. - 2003. - №1. - С. 58-61.

26. Програми середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. - К.: Освіта, 2006. - 254 с.

27. Пышкало А.М. Изучение елементов геометрии в 1 классе // Начальная школа. - 1999. - №5. - С. 37-38.

28. Скворцова С. Формування у молодших школярів умінь розвязувати арифметичні задачі // Початкова школа. - 2003. - №4. - С. 11-16.

29. Стойлова Л.П. Основи початкового курсу математики. - К.: Освіта, 2003. - 204 с.

30. Сухіна Л. Методичні рекомендації до організації практичних занять з математики та методики її викладання. - Херсон: Айлант, 2000. - 88 с.

31. Уманець А.В. Викладання пропедевтичного курсу геометрії у початкових класах // Початкова школа. - 1999. - №11. - С. 43-45.

32. Шаповал І.М. Ще одна модель розвязування складених арифметичних задач // Початкова школа. - 1999. - №4. - С. 17-19.

33. Юрчишин О.І. Величини в початкових класах. - К.: Освіта, 2002. - 134 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?