Розвиток творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування їх компетентності - Статья

бесплатно 0
4.5 183
Поняття "творчі здібності" майбутніх лікарів і провізорів. Характеристика завдань з природничо-наукової підготовки, їх роль у процесі формування інформаційно-технологічної компетентності студентів. Методика оцінювання рівнів творчих здібностей фахівців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Охарактеризовано завдання 4-х рівнів, а також досліджено їх значущість для розвитку творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП). Зясовано роль проблемних завдань у процесі розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців, у котрих формується ІТ-компетентність під час навчання ДПНП. Доведено, що процес формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП з використанням розроблених посібників є визначальним для розвитку творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів, котрі дозволять їм творчо вирішувати завдання і проблеми не тільки в майбутній професійній діяльності, але й в інших дотичних сферах. Тому основним завданням сучасної вищої медичної і фармацевтичної освіти є не тільки формування в майбутніх фахівців міцних системних знань, умінь і навичок, умінь постійно підвищувати свій професійний рівень, умінь самостійно здобувати нові фахові знання, але й розвиток їх творчих здібностей і потенціалу.

Список литературы
1. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей [Электронный ресурс] / Т.И. Артемьева. - М.: Наука, 1977. - 184 с.

2. Винник В.К. Модель организации самостоятельной работы студентов с применением учебной платформы [Электронный ресурс] / В.К. Винник // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - №3.

3. Добровольська А.М. Використання посібників у процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки [Електронний ресурс] / А.М. Добровольська / / Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. - 2016. - №50-51. - С. 129-141

4. Добрововольська А.М. Формування і розвиток 7Т-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час реалізації дослідницького методу в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки [Електронний ресурс] / А.М. Добровольська // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 149. - С. 50-56.

5. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников [Электронный ресурс] / В.А. Крутецкий. - М.: Просвещение, 1968. - 432 с.

6. Леонтьев Д.А. Общее представление о мотивации человека / Д.А. Леонтьев // Психология в вузе: Ежеквартальный научно-методический журнал. - 2004. - №1. - С. 51-65.

7. Рапацевич Е.С. Педагогика: большая современная энциклопедия / Е.С. Рапацевич. - Минск: Современное слово, 2005. - 720 с.

8. Шишкін Г.О. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів технологій при вивченні фізики [Електронний ресурс] / Г.О. Шишкін // Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. - 2012. - Вип. 18. - С. 237-240

9. Щирбул О. Розвиток творчих здібностей студентів при використанні інформаційно-технічних засобів навчання [Електронний ресурс] / О. Щирбул // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - 2016. - Вип. 9 (ІІІ). - С. 120-123.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?