Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами декоративно-прикладного мистецтва - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 194
Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку. Методи та прийоми діагностики творчих здібностей дитини. Декоративно-прикладне мистецтво як засіб впливу на розвиток творчих здібностей старших дошкільників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Без виховання естетично освічених людей, вміння розуміти і цінувати мистецтво, без пробудження у дітей творчого початку неможливе становлення цілісної, гармонійно розвиненої і творчо активної особистості. Показник творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку визначається рівнем розвитку естетичного сприймання обєктів та явищ, умінням працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну чутливість, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього [1]. Вони відзначали, що мистецтво пробуджує перші яскраві, образні уявлення про Батьківщину, її культуру, сприяє вихованню почуття прекрасного, розвиває творчі здібності дітей. Максімов зробив спробу визначити особливості сприйняття дітьми творів декоративно-прикладного мистецтва. Рубінштейна доведено, що дітям дошкільного віку доступне естетично-художнє сприймання творів декоративно-прикладного мистецтва, старші дошкільники здатні естетично оцінити твір, висловити своє ставлення до нього.Дошкільний вік - це період, коли творчість може стати стійким захопленням не лише обдарованих, але й майже всіх дітей. Савенкова, творчість та дослідницька поведінка тісно повязані між собою і мають спільну природу [10]. Засвоєння дитиною мови є творчим процесом (процес засвоєння норм словотворення), гра - це також творчість, адже, створюючи нові ігрові ситуації, дитина вносить своє, субєктивне в ігрові дії, зображувальну діяльність, музику, конструювання тощо. Ці процеси є основою тих неочікуваних актів творчості, які породжуються та реалізуються дитиною. Виготський зазначав, що творчість виявляється скрізь, де дитина уявляє, змінює, відступає від стереотипу, створює хоча б крупинку нового для інших або для себе.Творчі здібності як здатність до оригінального вирішення проблеми, утворюючи ядро всіх здібностей (Б.Г. У дітей старшого дошкільного віку початковий творчий задум зявляється безпосередньо у процесі діяльності під впливом різноманітних асоціацій, і з часом цей задум може виникати уже до початку гри, підпорядковуючи собі творчі дії. Інтерес до творчості у дітей обумовлюється його важливістю для розвитку особистості дитини, і з роками потреба в ній не послаблюється, а ще більше зростає. Сприймання, уява, память, увага дитини розвиваючись в різних видах діяльності та проявляються по різному, залежно від організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та сімї, яка залежить від прийомів і засобів виховання і навчання, відповідно віку дитини. Одним із дієвих засобів розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку визначаємо декоративно-прикладне мистецтво, яке є частиною народної культури.Дослідження творчих здібностей особистості дошкільників досі залишається мало висвітленою галуззю психологічної науки, через відсутність достатнього рівня розробленості психодіагностичного інструментарію та через специфічність самого вікового періоду, який потребує створення спеціальних умов дослідження. Найпродуктивнішим методом діагностики творчих здібностей дітей дошкільного віку є застосування проективних методів дослідження та методів дослідження які враховують аналіз продуктів діяльності дітей цього віку. Творчу активність, творчий потенціал дітей старшого дошкільного можна проаналізувати за наступними групами показників: · Ставлення дітей до творчості: їхнє захоплення, здатність "увійти" в уявні обставини, в умовні ситуації, щирість переживань; Торренс відмітили основні ознаки прояву творчих здібностей, а саме: - Оригінальність - здатність по-новому, нестандартно розвязувати завдання, яка в дошкільному віці проявляється в різних видах діяльності дітей та іграх; Стихійна гнучкість - здатність знаходити різноманітні ідеї у дещо обмеженій ситуації, спроможність виділяти функції обєкта, пропонувати різні способи її використання.Твори декоративно-прикладного мистецтва поєднують в собі естетичні та практичні якості. Декоративно-прикладне мистецтво ще називають - декоративно-ужитковим. Головне завдання декоративно-ужиткового мистецтва - зробити гарним речове середовище людини та її побут. Поділ декоративно-ужиткового мистецтва на жанри здійснюється за призначенням предмета та технікою виконання. Однією з таких діяльностей є декоративно-прикладне мистецтво , яке має важливе значення у духовному розвитку дошкільників, в їх трудовому і естетичному вихованні, у підготовці їх до праці у народному господарстві є невідємною частиною культури та активно впливає на формування художніх смаків.Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи, а саме: малювання, ліплення та аплікація за допомогою яких буде втілюватись творчий задум в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів. Означені види роботи забезпечують розвиток творчих здібностей дитини старшого дошкільного віку, у якої розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, своє. У програмі "Українське дошкілля" зазначені наступні освітні за

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в психолого-педагогічних дослідженнях

1.1 Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку

1.2 Особливості розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку

1.3 Методи та прийоми діагностики творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

Розділ 2. Декоративно-прикладне мистецтво, як засіб впливу на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

2.1 Декоративно-прикладне мистецтво, як вид художньої діяльності дітей старшого дошкільного віку

2.2 Значення декоративно-прикладного мистецтва для розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

2.3 Роль педагога в організації різних видів художньої діяльності декоративно-прикладного мистецтва з метою розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?