Розвиток туризму в Індії - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 45
Загальні відомості про країну, її соціально-економічні умови, природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси. Туристичні райони та центри країни. Формальності безпеки в туризмі, чинники ризику: психофізіологічні навантаження, біологічні впливи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
.6 Туристичні райони та центри країни 1.6.2 Північний (м. 1.6.3 Західний (м. 1.6.5 Південно-Західний (мм.Бомбей, Бангалор)2.1 Формальності безпеки в туризмі 2.2 Чинники ризику в туризмі 2.2.1 Небезпека травмуванняПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛтуризм індія ресурсЗавдяки стрімким темпам росту туризм як галузь вже у першому десятилітті ХХІ сторіччя, навіть не зважаючи на світову кризу, ряд природних катаклізмів та загострення політичних конфліктів, за економічною ефективністю вийшов на перше місце у світі. Але туризм не лише могутній інструмент економічного розвитку, він може бути дієвим фактором створення іміджу певної території, пропаганди її історії та здобутків сьогодення. Оцінюються не тільки дії керівництва держави на міжнародній арені, але й демократичність та відкритість процесів усередині країни, добробут її громадян, рівень культурного розвитку тощо. В цьому сенсі туризм може бути важливою складовою пропаганди, яка дає можливість людям наочно, можна сказати «з перших рук», через подорож територією країни побачити і відчути державу, життя її мешканців і процеси, які у ній відбуваються. Індія і кожен з її штатів привабливі для туристів з різними цілями: для тих, хто цікавиться духовної та матеріальної сторонами цієї великої цивілізації, і для тих, хто хотів би відчути особливості ритмів життя в субтропіках, в умовах густо заселеною країни; для тих, хто живе у світі реалій; і для тих, кого ваблять індійські вчення про вічне переродження душі і нірвани - злиття з космосом; для тих, кого цікавлять великі памятники минулогоВ країні видобувають також марганець, графіт, камяну сіль, алмази, дорогоцінне каміння. Проте паливних ресурсів та хімічної сировини недостатньо, тому Індії доводиться їх імпортувати. Дві великі річки Індії Ганг та чимала кількість їх приток становлять основу водних ресурсів Індії. В Індії налічується більше 20 видів пальм, а також велика кількість фікусів. Вірування й релігії відіграють в Індії значну роль, це країна походження кількох світових релігій (індуїзм, буддизм, джайнізм, сикхізм) які своїм впливом формували культуру цієї країни.Господарство: За роки незалежного розвитку Індія пройшла шлях від відсталої аграрної країни, яка ледве забезпечувала внутрішні потреби в продовольстві, до сучасної аграрно-індустріальної, з розвинутими промисловістю, торгівлею і товарно-грошовими відносинами. йняті ріллею. Індія - найбільший у світі виробник чаю, на неї припадає близько третини світових зборів цієї культури. Міністерство туризму Індії відповідає за розробку норм, правил і законів, що стосуються розвитку і просування туризму в Індії. За кількістю іноземних туристів Індія займає 41 місце у світі, за доходами від туризму - 21-у позицію За прогнозами фахівців, протягом найближчих 10 років, Індія може вийти і на 3 місце в світі за популярністю серед туристів, якщо прогнозований потік туристів буде збільшуватися на 8,8% щорічно.у державі був створений спеціалізований центральний орган із гарантування безпеки туристів у разі епідемій і загрози терактів, а також у разі вчинення серйозних і систематичних злочинів проти туристів і їхнього майна; надавати взаємну технічну допомогу з країною, що відправила туристів, в разі необхідності, шляхом обміну досвідом у галузі безпеки і захисту туристів. надають туристам, які зазнали зазіхань чи потрапили у скруту, право на одержання невідкладної медичної допомоги, можливості повідомити свою родину, використовуючи при цьому найбільш оперативні засоби звязку, право без внесення будь-якої застави почати судову справу проти осіб, які вчинили зазіхання, й одержати з цією метою потрібну юридичну допомогу; Небезпека травмування виникає в результаті переміщення механізмів і предметів, тіл, складного рельєфу місцевості, зсуви гірських порід (каменепадів, селів, лавин), несприятливих ергономічних характеристик туристського спорядження й інвентаря, що спричинюють травми (незручне взуття - потертості шкірних покривів у туристів тощо), небезпечних атмосферних та інших природних явищ. Туристові слід точно дотримуватися вимог нормативних документів пожежної безпеки (Правил пожежної безпеки), засобів розміщення, щоби захистити туристів від впливу чинників ризику цієї групи.Також Індія має величезну багатовікову памятати історію та культуру, що чітко бють по культурномудостоянии цієї країни. Найбільш відвідуваними туристськими центрами Індії є її столиця - й інші великі міста, у яких сформувався значний культурно-історичний потенціал - це Агра, Джайпур, Мумбаи, Сринагар та інших. На цей час туризм це 3-тя за величиною галузь, що приносить валюту Індії, тому вона є пріоритетною галуззю економіки країни та приділяють значну увагу його розвитку та якісному вдосконаленню. Але рівень розвитку таки в Індії відповідає ресурсно-рекреационним можливостям країни. Переважають туристи з країн Європи, особливо з колишньої метрополії - Великобританії.1.Національний прапор Індії - державний прапор Індійської Республіки, затверджений на засіданні Законодавчих зборів 22 липня 1947 року, за 24

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ІНДІЇ

1.1 Загальні відомості про країну

1.2 Природно-рекреаційні ресурси країни

1.3 Історико-культурні ресурси країни

1.4 Соціально-економічні умови та ресурси

Вывод
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛОтже, ми можемо зробити висновок, що сьогодні розвиток туризму набуває особливого значення. Адже туризм це одна з форм раціонального використання вільного часу, проведення дозвілля, задоволення пізнавальних інтересів, оздоровлення та лікуання населення.

Індійська культура посідає одне з значних місць в історії світової культури. Вона характеризується грандіозними досягненнями протягом більш ніж тритисячолітнього періоду розвитку. Їй притаманні не тільки довговічність, а й творче сприйняття досягнень чужоземних культур та здатність не втрачати власні основоположні цінності.

Індія володіє багатими рекреаційними ресурсами. Їх основу становлять різноманітний рельєф, клімат, ландшафти, та численні культурно-історичні визначні памятки. Найсприятливішими в організацію відпочинку є гірські райони Північної Індії, та південно-західна частина Малабарского узбережжя. Також Індія має величезну багатовікову памятати історію та культуру, що чітко бють по культурномудостоянии цієї країни. Найбільш відвідуваними туристськими центрами Індії є її столиця - й інші великі міста, у яких сформувався значний культурно-історичний потенціал - це Агра, Джайпур, Мумбаи, Сринагар та інших.

На цей час туризм це 3-тя за величиною галузь, що приносить валюту Індії, тому вона є пріоритетною галуззю економіки країни та приділяють значну увагу його розвитку та якісному вдосконаленню. Але рівень розвитку таки в Індії відповідає ресурсно-рекреационним можливостям країни. Поки над ринком міжнародного туризму Індія представлена слабко. На неї припадає менш 1% світового туристського потоку і доходів від міжнародного туризму. Переважають туристи з країн Європи, особливо з колишньої метрополії - Великобританії. Цьому сприяють збережені економічні та культурні звязки.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азар В.І. Економіка і організація туризму. - М.:Аспект-Пресс, 2010. - 439 з.

2. Александрова О.Ю. Міжнародний туризм: Підручник. М., Аспект Пресс, 2002.

3. Биржаков М. Б. Введення у туризм. - СПБ.: Пітер, 2011. - 372 з.

4. БИРЖАКОВМ.Б. Економічна безпека туристичної галузі. - Спб.: Видавничий будинок "Герда", 2007. - 464с.

5. Географія міжнародного туризму: країни і Балтії /авт.-склад.Л.М.Гайдукевич. - Мн., 2009.

6. Герчикова І.Н. "Міжнародна комерційна справа": М., 2001.С.415.

7. Горбилева З.М. Економіка туризму: підр.посіб. - Мн.: БДУ, 2004. -478с.

8. Глобальні прогнози розвитку до 2020 року і період. Світ загалом. / Пер. з анг. - СПБ.: Пітер, 2008. - 385 з.

9. Гуляєв В. Г. Організація туристичної діяльності. - М.: Проспект, 2003. - 422 з.

10. Ісмаєв Д.К. Робота туристичної фірми з організації зарубіжних поїздок: Теорія і практика маркетингу. - М.:Аспект-Пресс, 2005, 475 з.

11. Міжнародний туризм: Підручник. / Під ред. О.Ю. Александрова. - М.:Аспект-пресс, 2011. - 470 з.

12. Монтехано X. М. Структура туристичного ринку. - СПБ.: Пітер, 2002. - 362 з.

13. Немоляєва М. Еге.,Ходорков Л. Ф. Міжнародний туризм: вчора, сьогодні, завтра. - М.: Проспекта, 2009. - 458 з.

Періодичні видання

14. Азар У. Середньорічні витрати натуризм//ТТС. 2008.

15. Антоненко Є. Сучасний стан світового туризму.http/inostranets

16. Кобяк М. Світовий ринок готельно-туристичних послуг//Туризм: практика, проблеми, перспективи. 2008. № 2.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?