Розвиток та сучасний стан соціології - Шпаргалка

бесплатно 0
4.5 68
Предмет, об"єкт, закони і категорії соціології, її місце в системі гуманітарних наук. Пошуки ідеальної людської особистості та загального щастя. Ознаки та типологія суспільства. Соціальна стратифікація та мобільність. Категорії соціології праці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У нього соціологія - це наука, що займалась збиранням та описом фактів, повязаних з буттям людини в соціальному значенні. Інший франц. вчений Еміль Дюркгейм зосередив соціологію на вивченні соц. процесів та явищ. Як і в кожної науки, соціологія має свої закони, які в свою чергу діляться на універсальні та окремі. Сьогодні виділяють 2 основні групи категорій: 1. категорії, що пояснюють статику суспільства і його структуру (соціалізація, особистість, соц. група, соц. верства тощо) Як і будь-яка наука, соціологія має специфічні та універсальні функції, що можна обєднати у 2 великі групи: пізнавальні і соціальні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?