Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 133
Будівельний комплекс - одна з головних галузей народного господарства України. Промисловість будівельних матеріалів - передумови та фактори її розміщення. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та особливості видобування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Будівельний комплекс включає виробництво будівельних матеріалів, капітальне будівництво та галузі, які їх обслуговують. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріального виробництва: будівництво, промисловість будівельних матеріалів, виробництво будівельних конструкцій і деталей. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%.Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві. Від розвитку цієї галузі залежить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних обєктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства. У сучасний період Вінницька область володіє значними запасами вапняку (карбонатна сировина для вапнування кислих грунтів ) - 10,7 млн.т (8 родовищ ), каоліну первинного - 4 родовища (151,6 млн. ), щорічний видобуток якого становить 0,28 млн.т; вапняку для будівництва - 10 родовищ (42,6 млн. ), щорічний видобуток 0,1 млн.т ; граніту - 5 родовищ (115,1 млн. ); каменю будівельного - 83 родовищ (458,9 млн.м3 ), щорічний видобуток близько 0,5 м3; камінь - 26 родовищ (124,5 млн.м3 ); керамзитової сировини - 1 родовище (3,9 млн.м3 ); піщано - гравійної суміші - 1 родовище (1млн. ); піску будівельного - 27 родовищ (50 млн ), щорічний видобуток близько - 0,07 млн.м3; цегельно - черепичної сировини - 160 родовищ (134424 млн.м3 ).

План
План

Вступ

1. Будівельний комплекс - одна з головних галузей народного господарства України .

2. Промисловість будівельних матеріалів - передумови та фактори її розміщення.

3. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та особливості видобування.

4. Виробництво будівельних матеріалів, аналіз показників та перспективи сучасного розвитку.

Висновки

Список використаної літератури

Список литературы
Серед галузей, які обслуговують будівництво, насамперед слід назвати важке машинобудування, підприємства якого виробляють близько 2 тис.машин, механізмів, устаткування для виконання промислового, житлового будівництва, комунального господарства, а також для добування і виробництва будівельних матеріалів, серед них екскаватори, бульдозери, котки, трубоукладачі, будівельні крани тощо. В Україні ця галузь зародилась у 20-х роках. Розміщення підприємств зумовлене їх спеціалізацією, металомісткістю. Так підприємства продукція яких потребує багато металу ( крокуючі екскаватори ), розміщенв поблизу металургійних баз ( Дніпропетровська , Харківська, Запорізька, Донецька області ). А менш металомісткі підприємства розташовані у центрах з висококваліфікованими виробничими кадрами ( Одеса, Київ, Львів та інші ).

Другою надзвичайно важливою обслуговуючою будівництво галуззю є проєктно - конструкторська та пошукова діяльність. У 1990 році на території України налічувалось 315 таких організацій із загальною кількістю працюючих 141 тисяча чоловік і обсягом робіт 1159,9 млн.крб ( ціни 1990 р. ) . Без продукції цієї галузі - проектної та кошторисної документації будівництво неможливе.

У перспективі передбачається реконструкція технічної бази промисловості будівельних матеріалів, подальша механізація технологічних процесів, розширення випуску нових будівельних матеріалів, ефективних зірних будівельних елементів, легких та економічних великомірних конструкцій і виробів поліпшеної якості, а також комплексне використання сировини, ширше впровадження матеріалів супутнього видобутку, вторинної сировини, підвищення якості виробів для будівництва.

Географія галузі розширюватиметься з урахуванням подальшого коплексного розвитку економічних районів та областей України, забезпечення повного виконання обсягів будівельно - монтажних робіт.

Отже, Україна має потужний будівельний комплекс. Головне завдання - ефективне використання його потужностей.

ЛІТЕРАТУРА

І. Довбенко В. Формування ринкового середовища в будівельному комплексі // Економіка України. - 1999. - № 7. - С. 45-47.

2. Економіка будівельного комплексу: Навчальний посібник / За ред. П. Ф. Жердецького та ін. - К.: Вища школа, 1997. - 271 с.

3. Задорожна О. Соціальні аспекти інвестування житлового будівництва // Економіка України. - 1997. - № 3. - С. 91-93.

4. Заставний Ф.Д. Географія України ст.272 К.,-2001р

5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил.-К.,1999р., стор.57-62.

6. Іщук С.І Промислові комплекси України.-К., 2003р., стор.122-127.

7. Кухленко О. Можливі моделі приватизації підрозділів будівельного комплексу // Економіка України. - 1998. - № 1. - С. 42-47.

8. Кухленко О. Будівельний комплекс в умовах нової інвестиційної політики // Економіка України. - 1996. - № 12. - С. 35-41.

9. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України.-К.,2001 р.стор.113-115, 220-229.

10. Мішогло Г.О. Економічна географія України з основами виробництва.-К.,1999.

11. Размещение производительных сил / Под ред. В. В. Кистанова, Н. В. Копылова. - М.: Зкономика, 1994. - 589 с.

12. Розміщення продуктивних сил України / За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 2001. - 376 С.

13. Сербія Ю. Приватизаційні процеси в будівельному комплексі // Економіка України. - 1994. - № 4. - С. 3-10.

14. Симоненко В. Інвестиційна політика: регіональний аспект // Економіка України. - 2000. - № 4. - С. 33-38.

15. Л.Г.Чернюк, Д.В.Клиновий 2002 р. Економіка регіонів України.

16. Шаблій О.І. Соціально-Економічна Географія України ст.364-369 1998

17. Державний комітет статистики України 2002р. Статистичний щорічник України, за 2002 р., за ред./ О.Д.Осауленка

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?