Розвиток суспільства України і світу - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 68
Поняття багатоваріантності розвитку. Транзитивні політичні явища. Проблеми модернізації суспільства України. Суспільно-політичний розвиток кінця ХХ століття. Формування української національної еліти й лідерів сучасного парламентського типу в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Враховуючи особливості предмету мого дослідження, я намагатимусь уточнити поняття «модернізація», а також обґрунтувати суміжні з ним поняття, за допомогою яких аналізуються соціально-культурні процеси, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Коли ще зовсім недавно під цивілізацією розуміли рівень та результати технологічного освоєння дійсності, матеріальне та духовне багатство, то тепер щораз частіше вдаються до цього терміна, щоб позначити способи та форми реалізації людської сутності з погляду двох критеріїв загальнолюдського буття: гармонізації відносин у системі «суспільство - людина - природа» та зміцнення серед-планетарної єдності, консолідації людства як спільноти в умовах екологічної загрози. Тому дедалі очевидніше постає необхідність системи противаг, меж усім колишнім механізмам розвитку в «стихійній парадигмі»: ринку, приватній власності, егоцентричному індивідуалізму, всій ліберально-атомарній моделі суспільства «загального благоденства», в якому оспівується «свобода людини без меж», де «соціум», «економіка» обертаються навколо «людини-підприємця», яка максималізує свою особисту вигоду. Суспільство може перебувати в стійкому стані у двох випадках: - якщо воно здатне утримувати соціальні відносини і культуру у відносно незмінному стані; Процеси, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, можна описати в термінах теорії модернізації.Проблемою українського суспільства - у чіткому поділі між елітою і неелітою за величиною прибутків, регулярністю їх отримання, за рівнем життя, можливістю впливати на прийняття державних рішень тощо. Ця прірва досягла такого розміру, що утворилися немовби два соціальні світи в одному суспільстві, які існують паралельно і не пересікаються.

План
Зміст

Вступ

Сучасні тенденції суспільного розвитку

Транзитивне суспільство як виклик сучасності

Проблеми модернізації суспільства України

Висновок

Використана література

Вывод
Проблемою українського суспільства - у чіткому поділі між елітою і неелітою за величиною прибутків, регулярністю їх отримання, за рівнем життя, можливістю впливати на прийняття державних рішень тощо. Ця прірва досягла такого розміру, що утворилися немовби два соціальні світи в одному суспільстві, які існують паралельно і не пересікаються.

Трагічна сутність нашого часу в тотальній невідповідності обєктивних умов життєдіяльності і ментальності значної частини суспільства.

Для одних - це трагедія, що викликає відчуття життєвого краху, для інших - це природний стан у звичному середовищі, що відповідає потребам і інтересам. Криза стає перманентною характеристикою суспільства й особистості. Але це не безвихідь, а спосіб пристосування до умов існування, що змінюються.

Нам потрібно навчитися грамотно, цивілізовано жити, будувати відповідним чином свої стосунки з іншими людьми, навколишнім світом. Соціально-технологічна культура включає в себе, передусім, вміння аналізувати соціальні системи, знати їхні структуру, логіку і потенціал розвитку.

Список литературы
1. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз): [Монографія] - К.: Вища шк., 1998. - 392 с.

2. Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. - К., 1996. - С. 102.

3. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. - М., 1993. - С. 130.

4. Ткаченко В.М., Реєнт О.П. Україна: на межі цивілізації. - К., 1995. - С. 72-73.

5. Большой толковый социологический словарь. Том 1 (А-О): Пер с англ. - М.: Вече, АСТ, 1999.

6. Капітатов Є. А. “Социология ХХ века”. - М., 1998.

7. Розе Г. Прогресс без социальной революции. М.: Мысль. - 1981.

8. Вебер М. Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. - М.: Юрист, 1994.

9. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. - СПБ.: Питер, 2002. - 668 с.

10. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник.- К.: Либідь, 1996.

11. Социологическая теория сегодня. Сборник статей американских и украинских теоретиков. Под редакцией В. Танчера.. - К.: Институт социологии НАН Украины, 1994.

12. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства. - К., 2001.

13. Шульга М. Правляча еліта // Віче, 1997, № 8, с. 54.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?