Розвиток сучасного плакату та його вплив на суспільство - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 103
Основні види та жанри плакату як одного із найдієвіших засобів візуальної комунікації. Розвиток плакату на територіях українських земель. Психологічний аспект впливу плакату на людину. Соціальні та рекламні плакати, їх вплив на сучасне суспільство ХХI ст.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Плакат є одним із найдієвіших засобів візуальної комунікації,, власне, мистецьким феноменом, що почав бурхливо розвиватись в останній чверті ХІХ - початку ХХ ст. в Європі та Америці. До плакатного мистецтва звертались такі відомі художники, як Ж.Шере, П.Боннар, Т.Стейлен, Е.Гесс, Е.Пенфілд, Д.Гарді, О.Фішер, Г.Клімт, А.Васнецов, К.Сомов, М.Врубель, Г.Нарбут та багато ін. Плідною у цьому напрямі була діяльність Жуля Шере та Анрі Тулуз-Лотрека, які значною мірою вплинули на подальший розвиток мистецтва плаката. У період 1866-1900 рр. Ж.Шере виготовив понад 1000 плакатів і увійшов в історію не тільки як автор першого художнього зразка, але й як популяризатор нового жанру [1; 2]. Оскільки плакат є найбільш універсальною формою, через яку можна донести потрібну інформацію, до не менш важливим є дослідження методів та механізмів психологічного впливу плакату на людину.В енциклопедії українознавства знаходимо таке визначення: «Плакат (оголошення, реклама), - рід ужиткового мистецтва, в якому гасло (політичне, суспільне, торгово-рекламне, мистецьке та ін.) відтворене в графічній або малярській формі, помножується та розміщується в прилюдних місцях. Placat) - різновид графіки, лаконічне помітне зображення на аркуші паперу, що супроводжується текстом, а також вид образотворчого мистецтва, що служить завданням наочної, найчастіше політичної, агітації та пропаганди, оголошення, яке вивішується в громадських місцях з метою інформації, реклами, інструктажу тощо». В альбомі «Українська графіка ХІ - початку ХХ століття», автором-упорядником якого є А.Вюник, у розділі «Прикладна графіка написано, що плакат - «прикладна, ужиткова, промислова або, як її називають «мала графіка», існує в побуті всюди і повсякденно. У 2010 році вийшла друком книга «Дизайн: словник-довідник» (науково-довідкове видання Національної академії мистецтв України та Інституту проблем сучасного мистецтва), де читаємо таке тлумачення терміну: «Плакат (від нім. Основні вимоги до плакату такі: плакат повинен сприйматися з великої відстані, бути помітним на фоні інших засобів візуальної інформації.Мистецтво плакату - дитя урбанізації європейського життя - досягло вищого щабля й набуло поширення в європейському мистецтві в першій третині ХХСТ. Тому народження і розвиток українського плакату прийшовся на 1916-1918 рр. В цьому був феномен українського плакатного мистецтва - за декілька років воно досягло високої зрілості і збагатило радянську художню культуру творами, які належать до кращих її здобутків. Земенков писав у журналі «Радянське мистецтво» у 1925 році: «Я думаю, що у кожного в памяті вулиці Москви і провінції, агітпункти залізничних станцій, набиті армійцями і спекулянтами, клуби і театри, паркани - суцільно заліплені плакатами Плакатної лихоманкою були охоплені все радянські республіки» В роки Великої Вітчизняної війни умови розвитку плакату були надзвичайно складні. Основними жанровими різновидами плакату в цей час були друкований плакат та «Вікна сатири» (Агітвікна) - це спеціальний вид малотиражного плакату який створювався вручну).Це може бути отримано тільки в результаті цілісного і різнобічного психологічного впливу плаката на глядача, шляхом звернення до його памяті, інтересам, мислення, емоційної сфері, навичкам сприйняття, до творчих його можливостям, оскільки сприйняття і оцінка художнього твору завжди включають елементи співтворчості. Для того, щоб людина зосередила увагу на головному в плакаті, треба зробити центр композиції (зазвичай він і є головним за змістом) невеликим за розміром. Тобто, чим більше соціальні плакати (у всіх сучасних варіантах: від банерів в мережі Інтернет до рекламних листівок в метро) будуть залякувати, тим більше їх негативна дія буде рефлексуватися в соціумі, тим сильнішим буде страх (і зацікавленість), тим вірогіднішим стане проникнення (притягування) проблеми на духовному рівні. Желєзняков пояснює, що емоційна реакція глядача від візуального сприйняття обєкта мистецтва виникає у трьох напрямках, кожен із яких містить декілька груп змінних величин: - психофізіологічні змінні - відчуття часу, простору, руху, колориту, текстури тощо, власне всього того, що складає зовнішню форму предмета мистецтва; Саме тому проблему вивчення ефективності методів психологічного впливу в рекламі, а також співвідношення впливу й потреб сьогодні вважають основною проблемою психології реклами.Переживаючи трансформації структурного і функціонального порядку, соціальний плакат перебуває у стані свого відродження на новому якісному рівні, а саме - за рахунок гуманістичних завдань і глобальності екологічних проблем відбувається його переформування. Оскільки в нових умовах інформаційної парадигми екологічні проблеми стосуються не лише забруднення зовнішнього світу та пошуку альтернативних енергоресурсів, а й гармонізації внутрішнього світу людини. Розглядаючи соціальний плакат як феномен графічного дизайну, ми все більше можемо говорити про специфічну колективну творчість, коли окремий твір взаємодіє, переплітаючись із безліччю інших «по

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Основна інформація про плакат ХХ-ХХІ ст.

1.1 Основні види та жанри плакату

1.2 Розвиток плакату на територіях українських земель

1.3 Психологічний аспект впливу плакату на людину

РОЗДІЛ ІІ. Основні тенденції сучасного плакату ХХІ ст.

2.1 Соціальний плакат та його вплив на сучасне суспільство ХХІ ст.

2.2 Рекламний плакат та його вплив на суспільство у ХХІ ст.

Висновки

Список літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?