Розвиток сучасних структур програмного забезпечення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 98
Загальні відомості про протоколи: Інтернету, управління передачею, користувача. Функції та структури, які беруть участь у реалізації алгоритму передачі даних. Виклик та завантаження, розробка структури програми. Вхідні та вихідні данні з сервера.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Використання Windows Api дозволяє використовувати програму у операційній системі Windows, що має сьогодні велику кількість користувачів , а отже може набути чималої популярності серед користувачів. Оскільки дані передаються від машини до машини, то одна з них має виступати сервером (на ній повинна стояти серверна частина програми), а інша клієнтом (на ній має знаходитись клієнтська частина програми). Оскільки клієнт надсилає інструкції, а сервер приймає повідомлення від клієнта і виконує команди, то алгоритми роботи сервера і клієнта відрізняються. Що собою представляють сервер та клієнт: Сервер. Коли присутні декілька клієнтів та один сервер, дії виконуються принципом черги, коли кожний із клієнтів звертається із запитом до сервера, сервер виконує цей запит, видає результат, обробка інформації була проведена і до черги записується новий клієнт, «обслуговується».В даний час задачі представленого типу набувають все більшого і більшого застосування. Це повязано з тим, що компютерний світ розвивається, а із цим і глобальна мережа, і як наслідок необхідність в якомога коротший термін і з найбільшою легкістю виконати ті чи інші операції.#pragma comment (lib, "ws2_32.lib") static HWND HWNDDLG;//ідентифікатор доступу вікна API int Done();//обявлення функції Done {case WM_INITDIALOG: break; case WM_COMMAND://виконування команд із форми 1 switch (WPARAM) case IDC_DONE: GETDLGITEMTEXT (HWNDDLG,IDC_HOST,SZSERVERNAME,256); } if (connect(SCLIENT, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) == SOCKET_ERROR)Програма запускається та автоматично додається до авторану, вимкнути її можливо за допомогою виклику «Диспетчера завдань». 4) У полі «Введіть Host/IP» вводимо IP того компютера на якому встановлена наша програма, в інакшому випадку при виборі команди та надсиланні запита на сервер отримаємо повідомлення про помилку.

Вывод
В даний час задачі представленого типу набувають все більшого і більшого застосування. Це повязано з тим, що компютерний світ розвивається, а із цим і глобальна мережа, і як наслідок необхідність в якомога коротший термін і з найбільшою легкістю виконати ті чи інші операції. Саме задачі про віддалене адміністрування дозволяють це зробити. Такі задачі мають майбутнє і їхнє використання набуває все більшого оберту.

Будь яка галузь може використовувати дану програму, у різних для неї цілях, чи то передачі інформації із подальшим її опрацюванням, чи то передача простих сигналів, від яких залежатиме та чи інша дія «системи». До цієї задачі зводиться велика кількість продуктів, що мають подібних характер, адже саме в них вбудована базова комплекція передавання та отримання сокетів.

У цій курсовій задачі ми розглянули програму віддаленого керування, розглянувши основні її положення, методи реалізації, та саму структуро мережевого програмування.

Список литературы
1. Информационний сервер для програмистов : Сетевое программирование. Режим доступа: : http://sources.ru/index.html- Загл. с экрана.

2. WINMAIN - application entry point . WINMAIN definition. Режим доступа http://www.toymaker.info/

3. Передача даних по мережі Сокети http://winmaster.org.ua/2009-05-05-13-26-39.html . Програмування під Win 32 на C . Режим доступу http://winmaster.org.ua/

4.100 команд из командной строки. . «Полезно | Интересно». Режим доступа

5. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. Вільна енциклопедія. Режим доступу

6.Windows Programming : windows.h and winsock.h in visual С . Cplusplus. Режим доступу http://www.cplusplus.com

7. Практичний посібник по створенню та роботі з WEB-сторінками та WEB-Mail скриньками в мережі INTERNET із дисципліни «Інформатика та компютерна техніка» для студентів спеціальності 6104, 05 денної форми навчання / Укл.: Т.О.Кучерява, О.Ф.Клименко. - К.: КНЕУ, 2001. - 40 с.

8. Сети WINDOWS NT 4.0 / Д.Д.Пули и др.; Пер. с англ. - Л.: ВНУ, 1997. - 798 с.

9. Прангишвили И. В. Микропроцессоры и локальные сети ПЭВМ в распределенных системах управления. - М.: Энергоатомиздат, 1995. - 272 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?