Розвиток сучасних форм грошей в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Сутність, функції, форми та види сучасних грошей. Динаміка та структура грошової маси. Поняття кредитних грошей та їх види. Особливості функціонування електронних грошей. Впровадження новітніх технологій використання електронних грошей в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Гроші - одне з найдавніших явищ у житті суспільства - відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися з розвитком капіталізму. Вивчення грошей значною мірою визначило формування економічної теорії як науки. Класична політекономія Заходу, по суті, виросла з дослідження фундаментальних проблем грошей, що були поставлені у працях А. Наукові розробки цих учених стали також джерелом теорії грошей К.Незмінним атрибутом будь-якої суспільної форми є товарно-грошові відносини та їх універсальна складова - гроші. Виникнувши в сиву давнину, гроші пройшли тривалий і складний шлях свого розвитку. Цікаві висловлювання про гроші є в працях Платона і Аристотеля, часто згадується про них і в літописах періоду Київської Русі. Гарріс тлумачили гроші як суспільний феномен, тому грошима вважали будь-який товар, що здатний виконувати функції засобу обігу, платежу й обміну вартості Лаврушин гроші - економічна категорія, в якій проявляються і за участю якої будуються суспільні відносини: гроші виступають в якості самостійної форми мінової вартості, засобу обігу, платежу та накопиченняУ результаті еволюції товарного господарства та властивих йому економічних відносин грошові системи поступово змінювалися, набували різних форм, які можна класифікувати за кількома критеріями (рис. Залежно від форми, в якій функціонують гроші, виділяють такі види грошових систем: система металевого обігу, коли грошовий метал безпосередньо перебуває в обігу та виконує всі функції грошей, а банкноти залишаються розмінними на метал; система паперово-кредитного обігу, за якої в обігу перебувають лише нерозмінні на грошовий метал знаки грошей - казначейські білети або банкноти. Сучасна ринкова економіка використовує різні форми грошей, виникнення яких повязане з тривалим розвитком суспільного обміну. Першим представником повноцінних грошей були товарні гроші, поява яких призвела до появи безлічі товарів, що претендували на роль грошей.Паперові гроші - це нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законодавчо обовязковими до приймання у всіх видах платежів. Паперові гроші мають свою вартість, повязану із затратами праці на виготовлення спеціальної паперової грошової стрічки, захистом їх від підробки, друкуванням, збереженням і т. ін. На початку їх випуску, коли паперові гроші тільки входять в обіг, така довіра може забезпечуватися державою двома способами: обіцянкою розмінювати нові гроші в майбутньому на золото, як це було в радянській Росії в 1922 р. при випуску нових грошей - червонців; «привязуванням» випуску паперових грошей до кредитних грошей чи будь-яких кредитних зобовязань, що до цього були в обігу в даній чи сусідній країні і до них сформувалася довіра субєктів ринку. Спочатку боргові розписки були засобом переказу грошей, а потім стали використовуватися як засіб платежу, протягом часу ці боргові розписки отримали назву «вексель».Під цим кутом зору в грошовій масі виділяють грошові агрегати, такі її структурні елементи, що розрізняються між собою рівнем ліквідності, тобто рівнем здатності перетворюватися в гроші. Грошові агрегати наявні у грошовій системі будь-якої високорозвиненої країни, однак вони мають певні національні відмінності як за складом елементів, що входять у той чи інший агрегат, так і за їх кількістю. І хоч виділення такого агрегату має деякий сенс, усе ж, виходячи з глибинних основ розподілу грошової маси на агрегати, він відрізняється від агрегату М1 лише кількісно [5, с. До складу інших грошових агрегатів входять такі елементи: Агрегат М1. Отже, грошові інструменти, що входять до складу грошового агрегату Мі, можна без будь-яких обмежень використати для платежів, а це означає, що гроші, представлені у цьому агрегаті, найбільш ліквідні.Обслуговуючи ділові угоди, кредитні гроші існують у таких видах: векселі, банкноти, чеки, депозитні та електронні гроші. Існує визначена форма оформлення векселя: він виписується на спеціальному папері, обовязково вказується, кому і ким, у якому місці і в який час було видано вексель, строк і сума платежу за векселем. Однак економічна сила комерційних структур, що випускали векселі, була незначною, тому сфера застосування векселів як грошей була обмеженою. Банк, що видає позички під забезпечення векселями, збільшує кількість банкнот в обігу, а в разі оплати векселів банкноти поверталися до банку. Як і за векселем, індосамент по чеку може бути: - Іменний, коли переказний напис містить вказання особи, якій має бути оплачено чек.Пластикові (платіжні) картки - це персоніфікований платіжний інструмент, що надає особі, яка користується карткою, можливість безготівкової оплати товарів і послуг, а також одержання наявних коштів у відділеннях (філіях) банків і банківських автоматах. На теперішній час в Україні діє національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - це внутрішня багато емітована платі

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи сучасних грошей

1.1 Сутність та функції грошей

1.2 Еволюція форм грошей

1.3 Види сучасних грошей

2. Роль сучасних грошей в економіці України

2.1 Динаміка та структура грошової маси

2.2 Поняття кредитних грошей та їх види

2.3 Особливості функціонування електронних грошей

3. Перспективи розвитку сучасних форм грошей в Україні

3.1 Емісійно-касове регулювання обігу паперових грошей в Україні

3.2 Роль держави в обігу кредитних грошей

3.3 Впровадження новітніх технологій використання електронних грошей в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?