Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав - Реферат

бесплатно 0
4.5 170
Напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом (ЄС) у галузі авторського права і суміжних прав. Суб"єкти розвитку стосунків, узагальнені дії з боку сторін. Нормативно-правові акти ЄС, наближення законодавства України до цих норм і правил.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основними напрямами і пріоритетами розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав є: розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом: а) підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства; б) введення кримінальної та адміністративної відповідальності, що існує в країнах-членах ЄС, за порушення норм авторського права і суміжних прав;У стратегічному плані, керуючись вимогами Конституції України, нормами законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про видавничу справу", "Про кінематографію", положеннями відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, забезпечувати інтеграцію законодавства України до міжнародної системи охорони обєктів авторського права і суміжних прав, створення ступеневого режиму визнання і захисту інтелектуальної власності. Забезпечувати виконання вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік), Всесвітньої конвенції про авторське право, членом яких є Україна. У тактичному плані: а) впроваджувати у систему законодавчих актів України (стосовно охорони обєктів авторського права і суміжних прав) вимоги директив Європейського Союзу "Про правовий захист компютерних програм" (1991 рік), "Про права на оренду і прокат та права, повязані з авторським правом у галузі інтелектуальної власності", 1992 рік), "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав, застосовуваних до радіомовлення через супутник і до трансляції по дротовому звязку" (1993 рік), "Про узгодження строків захисту авторського права і суміжних прав" (1993 рік), "Про правовий захист баз даних" (1996 рік);Встановлювати і підтримувати ділові контакти з відповідними підрозділами ЄС з проблем інтелектуальної власності, а також а авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС: Ей-Сі-Бі (Королівство Бельгія), КОДА, Ей-Сі-Бі (Королівство Данія), ГЕМА, БІЛЬД-КУНСТ (Федеративна Республіка Німеччина), СОПЕ (Грецька Республіка), СГАЕ, СТЕФ (Королівство Іспанія), СА-СЕМ, СДЕМ, СКАМ, САКД (Французька Республіка), ІМРО (Ірландія), СІАЄ (Італійська Республіка), БУМА (Королівство Нідерландів), СПА (Португальська Республіка), ДАКС, Пі-Ер-Ес (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського права і суміжних прав. Для їх вирішення Україна має виконати дуже жорсткі умови, закріплені в офіційних документах ЄС: мати дієздатну національну систему охорони авторського права і суміжних прав у рамках спільного ринку ЄС; Вирішення цього завдання перебуває в прямій залежності від розробки чітко визначеної політики у сфері авторського права і суміжних прав, спрямованої на забезпечення прав і законних інтересів вітчизняних і зарубіжних авторів. Базовими документами, що визначають засади інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав, є: Конституція України;Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення обєктів авторського права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно надійний та ефективний рівень їх охорони. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала складовою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відображення у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДА-АСП України), головні завдання якого: забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва; Законодавство України про авторське право і суміжні права набуває певної правової завершеності, що знайшло відображення в Конституції України, де визначено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41). Основу нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав становить Закон України "Про авторське право і суміжні права".Органічною частиною міжнародної охорони в галузі авторського права і суміжних прав є директиви Європейських Співтовариств, положення яких істотно впливають на розробку нових міжнародних договорів, національних законодавчих актів на різних континентах. Ради Європи від 19 листопада 1992 року № 92/100 "Про право на прокат та деякі суміжні права"; Ради Європи від 27 вересня 1993 року № 93/83 "Про координацію певних положень авторського права і суміжних прав щодо радіомовлення через супутники і ретрансляції по дротовому звязку";В інтеграційному процесі в галузі авторського права і суміжних прав можна виділити такі стратегічні напрями: наближення законодавства України д

План
План

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

3. Субєкти розвитку стосунків

4. Узагальнені дії з боку сторін

5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав

7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав

8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

9. Забезпечення правомірного використання в Україні обєктів авторського права і суміжних прав

10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?