Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст. - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Тенденції та особливості розвитку історико-краєзнавчого руху на Черкащині у визначених хронологічних рамках. Основні напрямки, форми, методи та конкретні практичні результати. Аналіз внеску у дослідження історії краю краєзнавців-аматорів та науковців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРКАЩИНІ В 50-90-Х РОКАХ ХХ ст.Робота виконана на кафедрі історії України Черкаського державного університету ім. Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Харків), професор кафедри політології кандидат історичних наук, доцент Провідна установа - Інститут історії України НАН України, відділ регіональних проблем історії України Захист відбудеться 18.10.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 в Харківському національному університеті ім.Використанню пізнавально-виховного потенціалу історичного краєзнавства сприяє ґрунтовне вивчення історії краєзнавчого руху і творче осмислення досвіду, напрацьованого краєзнавцями різних регіонів України, кожен з яких має свої самобутні історико-краєзнавчі традиції. Досить рельєфно особливості процесу відродження і розвитку історичного краєзнавства на регіональному рівні в 50-90-х роках ХХ ст. прослідковуються на прикладі Черкаської області - невідємної частини незалежної Української держави, її унікального історичного регіону, з яким повязано багато ключових подій вітчизняної історії, життя і діяльність геніальних постатей України - Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка. Тому актуальною і цілком логічною є необхідність всебічно розглянути і на основі критичного аналізу дати обєктивну оцінку діяльності краєзнавчих установ і громадських обєднань, окремих дослідників минувшини краю, які в складних умовах тоталітарної системи проводили значну роботу по вивченню і популяризації місцевої історії, закладаючи основи для розвитку історичного краєзнавства в умовах незалежної України. Предметом дисертаційного дослідження визначено комплексне вивчення історичного краєзнавства на Черкащині в його різноманітних формах і проявах, що пройшло в 50-90-х рр. минулого століття важливий етап свого відродження, виробило характерні для цього часу методи роботи. Обєкт дослідження - комплекс документальних джерел та наукової літератури, які розкривають діяльність історико-краєзнавчих установ і громадських обєднань, роботу краєзнавців-аматорів та науковців по вивченню і пропаганді історії краю.При цьому література з історії краєзнавчого руху поділяється на праці, в яких розвиток та характеристика історичного краєзнавства розглядається в цілому по Україні, лише в окремих випадках торкаючись Черкащини і наукові дослідження та розвідки безпосередньо з історії регіону, в яких окремо, або поряд з іншими темами, робляться спроби прослідкувати розвиток місцевого краєзнавства. Різним аспектам історико-краєзнавчих досліджень - вивченню минулого міст і сіл, створенню історико-краєзнавчих музеїв, збереженню та охороні памяток історії і культури в цей час присвячуються публікації Д.Я. Характерною рисою цих праць було ствердження концепції історичного краєзнавства як складової частини партійної комуністичної пропаганди, надмірна ідеалізація таких, нерідко штучно створених, громадських форм роботи як народні університети, лекторії, громадські музеї, а також перебільшення ролі партійно-політичного керівництва в організації краєзнавчих досліджень. Тронька, який у своїх численних працях аналізує досвід підготовки матеріалів, науково-методичні та організаційні принципи багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР", дає позитивну оцінку внеску краєзнавчого активу у її написання, в тому числі і краєзнавців Черкащини.7 Серед узагальнюючих праць привертає увагу колективна монографія "Історичне краєзнавство в Українській РСР" (П.Т. Особливості розвитку історичного краєзнавства на Черкащині у 90-х роках досить широко відображені в матеріалах VII Всеукраїнської наукової конференції "Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність"" яка відбулася в Черкасах (1995 р.).

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?