Розвиток системи наставництва майбутніх учителів іноземних мов - Статья

бесплатно 0
4.5 118
Трактування терміну "наставництво" зарубіжними та вітчизняними науковцями. Класифікація форм наставництва, що знайшли поширення у підготовці майбутніх учителів. Найважливіші риси педагога-наставника, його основні функції та завдання перед діяльністю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За створення сприятливих умов для діяльності наставника студенти і молоді педагоги мають можливість розкрити професійні здібності,сформувати вміння критичного самоаналізу та вирішувати конкретні методичні завдання на уроці в якості вчителя іноземних мов.

Вывод
Отже, наставництво представляється нам вагомим фактором розвитку професіоналізму майбутніх фахівців та їх особистих якостей для успішної подальшої соціалізації. За створення сприятливих умов для діяльності наставника студенти і молоді педагоги мають можливість розкрити професійні здібності,сформувати вміння критичного самоаналізу та вирішувати конкретні методичні завдання на уроці в якості вчителя іноземних мов.

Варто відмітити також, що система наставництва має і зворотній звязок, що дає матеріал для саморозвитку ще й самому наставнику.

Широке впровадження системи наставництва у нашій вищій освіті вимагає серйозного вивчення як напрацювань українських педагогів-науковців, так і вивчення і адаптації під вітчизняні умови теорії та практики педагогічного наставництва інших країн з їх застосуванням інноваційних форм підтримки молодих вчителів.

Список литературы
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Сергій Устимович Гончаренко. Київ: Либідь, 1997. 375 с.

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання д.п.н., проф. С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с.

3. Balatti J. Mentoring Dyad to Learning Community: A Narrative Case Study / Jo Balatti. Queensland: James Cook University Press, 2001. 632 p.

4. Bowden S. H. Top ten list for choosing to become a mentor / S. H. Bowden. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.eric. ed.gov/ Заголовок з екрану. Мова англ.

5. Duke D. L. Teaching: an introduction / Daniel Duke. University of Virginia: MCGRAW-Hill Publishing Company, 1990. 326 p.

6. Reiman A. J. School-based mentoring programs: Untangling the tensions between theory and research /

A. J. Reiman, R. Edelfelt // Research Rep. Raleigh, N.C: North Carolina State University. 1990. № 90-7.

7. Tillman L. C. Mentoring new teachers: Implications for leadership practice in an urban school / Linda Tillman // Educational Administration Quarterly. 2005. № 45 (4).

8. Zachary L. J. The mentors guide: Facilitating effective learning relationships / Lois Zachary. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, 2000. 288 p.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?