Розвиток силових якостей кваліфікованих боксерів на етапі спеціальної базової підготовки - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 167
Аналіз проявів силових якостей боксерів. Підвищення ефективності засвоєння техніки боксу на основі розробки концентрованої системи спеціальної силової підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки в змагальному періоді річного циклу тренувань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Невпинне зростання досягнень у сучасному спорті визначає необхідність постійного наукового пошуку, спрямованого на вдосконалення усіх компонентів тренувальної і змагальної діяльності спортсменів. Згідно з загальною теорією підготовки спортсменів в олімпійському спорті [120] довготривала спортивна підготовка поділяється на пять етапів: 1) початкова підготовка, 2) попередня базова підготовка, 3) спеціалізована базова підготовка, 3) максимальна реалізація індивідуальних можливостей, 5) збереження високих досягнень. Етап спеціалізованої базової підготовки підводить до етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Фахівці [48, 62, 69, 78, 81, 143] вважають, що фізична, психологічна і теоретична підготовка боксерів проявляється в їхніх технічних діях, від ступеня досконалості яких залежить, в остаточному підсумку, успіх виступу спортсменів у змаганнях. Підвищення ефективності засвоєння техніки боксу на основі розробки концентрованої системи спеціальної силової підготовки на етапі спеціалізованої базової підготовки в змагальному періоді річного циклу тренувань. поставлена в роботі мета досягалася шляхом вирішення наступних завдань: 1.У залежності від рухової задачі і характеру роботи опорно-рухового апарату, сила, яку повинні проявляти мязи, набуває специфічних особливостей. Таким чином, швидкість в більшості своїх проявів залежить від сили і швидкісної або силової витривалості і не є в спорті ізольованою, самостійною фізичною якістю. Залежність сили від маси тіла пояснюється тим, що сила ізольованого мязу дорівнює величині, яка визначається квадратом його поперечного перетину. Біомеханічними властивостями мязів вважають такі властивості мязів, які реєструються в певних умовах досліду, при яких забезпечена постійність ефферентного притоку до мязів (наприклад, досліди проводяться на розслаблених мязах або зміни мають місце безпосередньо після механічної взаємодії, так що за цей час не може статися ценрально-нервове втручання, що змінює стан мязу). Міотонометри можуть поділяютися на дві групи: 1) основані на вимірюванні опору вдавлюванню в мяз спеціального пілота, повязаного зі шкалою через пружину [54, 125], або на зміні периметра стальної смуги , яка охоплює мяз петлею при навантаженні петлі різними вантажами; 2) основані на визначенні енергії упорного опору мязу ударному навантаженню - в цьому випадку визначають кут відскоку маятника, який вдаряє по мязу [147], або час дотику бійка з поверхнею мязу [148], або висоту відскоку від мязу кульки, яка падає [27].Рішення поставлених задач здійснювалося за допомогою наступних методів дослідження: Теоретичний аналіз, аналіз літературних джерел. Педагогічні спостереження проводилися на першому етапі дослідження за навчально-тренувальними зборами збірної команди України. Були проведені педагогічні спостереження навчально-тренувального збору в ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр» Конче-Заспа м. Метод пульсометрії використовувався на першому етапі досліджень при педагогічних спостереженнях за членами збірної команди України на навчально-тренувальних зборах при підготовці до міжнародних змагань. Метод використовувався з метою визначення рівня навантаження, в збірній команді України і порівняння його з рівнем навантаження у лідерів Європи, світу та рівнем навантаження при проведенні навчально-тренувальних зборів в Європі.На тренуваннях спрямованих на спеціальну силову підготовку сума середніх значень фактично виконаного навантаження в у.о. становить у чоловіків - 586; у юнаків - 595; сума середніх значень фактично виконаного навантаження в у.о. у загальній фізичній підготовці становить у чоловіків - 1330; у юнаків - 1561; на тренуваннях спрямованих на техніко-тактичну підготовку сума середніх значень фактично виконаного навантаження в у.о. становить у чоловіків - 2461; у юнаків - 2036; сума середніх значень фактично виконаного навантаження в у.о. у моделюванні змагань становить у чоловіків - 2628; у юнаків - 2266 (табл.3.5). Відсоткове співвідношення середніх показників фактично виконаного навантаження всіх видів підготовки показує, що у чоловіків на тренуваннях по спеціальній фізичній підготовці становить 8% від загальної суми, на тренуваннях загальної фізичної підготовки 19%, моделювання змагань 35%, техніко-тактична підготовка 38% (Рис. Відсоткове співвідношення середніх показників фактично виконаного навантаження всіх видів підготовки показує, що у юнаків на тренуваннях по спеціальній фізичній підготовці становить 9% від загальної суми, на тренуваннях загальної фізичної підготовки 24%, моделювання змагань 32%, техніко-тактична підготовка 35% (рис. Аналіз навчально-тренувального збору показав, що середні показники фактично виконаного навантаження на тренуваннях по спеціальній силовій підготовці у передзмагальному мезоциклі становлять у чоловіків 586 у.о. Програма спеціальної силової підготовки входила в 1) загальнопідготовчий базовий мезоцикл (8 тренувань); 2) попередньої передзмагальної підготовки базовий мезоцикл (10 тренувань); 3) передзмагальний мезоц

План
ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНОЇ-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ3.1 Зміст спеціальної силової підготовки боксерів у передзмагальному періоді

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?