Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття - Реферат

бесплатно 0
4.5 101
Епоха становлення американської реклами. Організація рекламних кампаній. Рекламна кампанія, комплекс рекламних заходів. Розвиток реклами періоду класичного середньовіччя. Реклама в період пізнього середньовіччя. Західноєвропейська, американська реклама.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основна частинаПосилання на використану літературуРеклама стала мистецтвом, виокремилась у самосійну галузь, де знайшли собі робочі місця десятки мільйонів людей. Коли в економічно розвинутих країнах четвертою владою називають пресу, то пятою - рекламу. Усе це породило появу найрізноманітніших видів реклами, включаючи рекламу в масштабі країни, місцеву, споживацьку, промислову, рекламу послуг (побутових, юридичних, банківських тощо), зрівняльну, спільну (торгово-промислову), пропагандистську, зустрічну тощо. Деякі дослідні компанії в економічно розвинутих країнах спеціалізуються на аналізі ефективності реклами, її впливу на відповідну аудиторію і надають замовникам інформацію, необхідну для успішного проведення рекламних кампаній. Міжнародний кодекс рекламної практики зобовязує робити рекламу з почуттям відповідальності перед суспільством на принципах добросовісної конкуренції, що властива комерції цивілізованих країн, а також не підривати громадської довіри до реклами.Формування фірмового стилю, вихід економіки на новий якісний рівень, більша увага до формування фірмового стилю почалося в ХІХ ст. - у Росії прийнято закон про охорону товарних знаків, який не містив визначення товарного знаку, але включав довгий перелік того, що могло бути товарним знаком: товарним знаком може бути усе, що підходить для індивідуалізації походження товару. Реклама на поч. відхід від бездоказової «багатообіцяючої» реклами. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы: Экспресс-курс современной рекламы.

План
ЗМІСТ РОБОТИ

Титульний лист

Вывод
Посилання на використану літературуФормування фірмового стилю, вихід економіки на новий якісний рівень, більша увага до формування фірмового стилю почалося в ХІХ ст. Його основні елементи до кінця XIX ст. - фамільні клейма, купецькі герби, прізвища власників компаній в оригінальному накресленні. 1896 р. - у Росії прийнято закон про охорону товарних знаків, який не містив визначення товарного знаку, але включав довгий перелік того, що могло бути товарним знаком: товарним знаком може бути усе, що підходить для індивідуалізації походження товару.

Реклама на поч. XX ст. - відхід від бездоказової «багатообіцяючої» реклами. Увага законодавства до регулювання у сфері патентованих лікарських засобів. Рекламні агентства при журналах і газетах, значна знижка при багаторазових публікаціях.

ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНУ ЛІТЕРАТУРУ

Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 316 с.

Лукянець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін. - К.: КНЕУ, 2002. - 200 с.

Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы: Экспресс-курс современной рекламы. - К.: Альтпресс, 2002. - 333 с.

Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. - М.: Финпресс, 2002. - 413 с.

Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие. - М.; Новосибирск: Инфра-М; Сибирское соглашение, 2000. - 229 с.

Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы: Учеб. пособие для вузов. - Ч. 1. - М.: Евраз. регион, 1998. - 399 с.

Оганесян А.А. Рекламная деятельность: Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. - М.: Приор, 2002. - 161 с.

Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для вузов. - М.: Маркетинг, 2001. - 362 с.

Ромат Е.В. Реклама. Учебник для вузов.- К.; Х.: Студцентр, 1999. - 479 с.

Сэндидж Ч., Фрайбургер В, Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. - М.: Прогресс, 1989. - 628 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?