Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства - Реферат

бесплатно 0
4.5 144
Особистісні здібності найманого працівника та їх роль в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Розвиток та випереджаюча підготовка персоналу, питання професійної освіти згідно професійно-кваліфікаційним вимогам ринку та вирішення безробіття.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підвищення кваліфікації і розвитку персоналу. У звязку з цим, метою політики підготовки кадрів на підприємстві стає підготовка конкурентоспроможного найманого працівника, що зацікавлений і докладає зусиль для підвищення якості продукції, в умовах економії ресурсів і зниження собівартості. Проблема раціонального використання трудового потенціалу персоналу підприємств, його розвитку як фактору конкурентоспроможності підприємства ще не мають визначеного місця в системі загального управління підприємством. Такі закордонні і вітчизняні вчені як Беседіна В.Н., Волгіна Н.А., Карташова С.А., Коваленко Н.Я., Крушельницька О. В., Левченко О. М., Нікіфорова А.А., Савченко В. А. вказують, що на ринку праці формуються стійкі тенденції посилення уваги до якісних показників робочої сили, раціонального використання і розвитку найманих працівників підприємств. Розвиток персоналу є необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства, особливо в умовах сучасних змін у вимогах до професійних знань на тлі науково-технічного прогресу.

Список литературы
1. Андрусенко Т. Организационная культура в контексте управления знаниями. Журнал-// Корпоративне системы.-2006.-№ 5.-Ст.45-47

2. Власова А., Левицькі Ж. Еволюція концепції управління людськими ресурсами// Києво-Могилянська Бізнес Студія. -2004.- №7. - Ст. 57-61.

3. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.; «Кондор». - 2003.-№3-Ст.-296.

4. Организационная культура и стратегическая устойчивость бизнеса: пути капитализации «человеческого потенциала».-//www. Mamba.ru. 5.Потапов Д. Тренируем корпоративную культуру. Журнал//Управление компанией.- 2006.-№1.-//www.management.com.ua

6. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу.- К.: КНЕУ, 2002.- 351 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?