Розвиток підприємництва в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 63
Розгляд специфіки створення і функціонування підприємств з іноземним капіталом, їх інтеграції в суспільно-господарський комплекс приймаючої країни. Умови складання інвестиційного договору. Створення вільних економічних зон - місцевих пільг для іноземців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах переходу України до ринкових відносин виникла необхідність та можливість функціонування і розвитку нових форм господарювання. Трансформування вітчизняної економіки сприяло розвитку сумісного з іноземними державами підприємництва на базі створення спільних підприємств (СП). За останні роки розвиток СП набув досить високих темпів. В результаті більшість зареєстрованих підприємств припиняють свою діяльність ще до того, як починають виробляти продукцію або надавати послуги. Оцінка результатів таких структур показала, що вплив їх на розвиток зовнішньоекономічної діяльності України, національної економіки поки що не забезпечує відчутних результатів.Підприємства з іноземними інвестиціями створюються та діють на території України в організаційно-правових формах, передбачених для підприємств національним законодавством. (з наступними змінами і доповненнями) знайшло відображення таке визначення підприємства з іноземними інвестиціями: це господарюючий субєкт - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, незалежно від форми власності, - створений у відповідності з вимогами законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого (за його наявності) становить не менше 10 відсотків. Закон України «Про іноземні інвестиції» вже не використовував термін «спільні підприємства», встановлюючи, що іноземні інвестори можуть створювати підприємства або брати участь у їх створенні разом з українськими фізичними та юридичними особами. Підприємство отримує статус підприємства з іноземними інвестиціями з дня зачислення іноземних інвестицій на його баланс. Види спільного підприємництва: ? ліцензування - підприємство (ліцензіар) вступає у відносини з підприємством або державою (ліцензіатом) на зарубіжному ринку, пропонуючи права на використання виробничого процесу, товарного знака, патенту в обмін на ліцензійну плату;Інвестиції можуть залучатись в економіку України у вигляді: іноземної конвертованої валюти; валюти України при реінвестиції; будь-якого рухомого та нерухомого майна і повязаних з ним прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, корпоративних прав, що виражені в конвертованій валюті; грошових вимог та прав на виконання договірних зобовязань; прав на інтелектуальну власність; прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами, природними ресурсами, вартість яких виражена у конвертованій валюті і підтверджена згідно із законодавством країни інвестора або міжнародними торговельними правилами; інших цінностей відповідно до законодавства України. Здійснення спільної підприємницької та інноваційної діяльності відбувається створенням юридичної особи (підприємства з іноземними інвестиціями) та без створення юридичної особи, на основі інвестиційних (інноваційних) договорів. Відносини конкретних осіб щодо здійснення іноземних інвестицій регулюються договорами (контрактами). Зобовязання сторін, які уклали інвестиційні (інноваційні) контракти, мають не суперечити положенням національного законодавства країни, що приймає інвестиції. Предметом такого договору є іноземна інвестиція в будь-якому передбаченому законодавством України вигляді.Час від часу приймаються документи тимчасової дії, які мають статус програм (Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні від 2003 р. та ін.). Серед окремих важливих аспектів, які потребують чіткої регламентації, можна виділити такі: визначення самого поняття іноземного інвестора, який є учасником СП, створення переліку видів та форм здійснення інвестицій до СП, окреслення кола прав іноземців на власність, діючі обєкти виробництва, визначення порядку трансферту, репатріації прибутків за кордон, визначення економічного режиму діяльності СП, його оподаткування, можливих пільг тощо, формулювання вимог щодо очікуваних результатів і наслідків діяльності СП, надання гарантій соціально-політичного, господарсько-правового характеру. Найбільшу кількість СП було створено між Україною та Росією: станом на 2009 р. тільки на території нашої держави було зареєстровано 550 таких структур. На мою думку перш за все потрібно законодавчо визначитись, які самі інвестиції і технології потрібні для національної економіки України: капітальна сфера, сучасні енергозберігаючі технології та обладнання чи офісне обладнання, автомобілі "second hand", які завозяться зараз в Україну як іноземні інвестиції. Головною помилкою законодавця при такому підході було застосування інституту податкових пільг для іноземних інвесторів без урахування якісної сторони їх діяльності і обмеження характеристики діяльності останніх тільки кількісним критерієм - розміром кваліфікаційної інвестиції (п.3 ст.32 Закону Про іноземні інвестиції").Спільні підприємства спроможні позитивно впливати на масштаби і темпи трансформації національної економіки, підвищувати її міжнародну конкурентоспроможність. Спільні підприємства як найбільш зріла форма міжнародного співробітництва можуть позитивно впливати на формування нової структури економіки України і проце

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. Види та соціально-економічна сутність спільного підприємництва

2. Умови створення спільних підприємств

3. Розвиток та ефективність спільної діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?