Розвиток інвестиційної діяльності в Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи - Статья

бесплатно 0
4.5 155
Стан інвестиційних процесів в економіці України. Проведення грошової реформи в країні. Аналіз стану правового регулювання в інвестиційній сфері держави. Функціонування бізнесу та розробка системи гарантій і пільг іноземними інвесторами в сучасний період.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИСьогодні в Україні інвестиційна діяльність перебуває на низькому рівні законодавчого врегулювання, що призводить до зниження рівня застосування на практиці. Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», «інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в обєкти підприємницької та всіх інших видів діяльності. На думку автора статті, інвестиційну діяльність слід розуміти у більш широкому сенсі та розкривати це поняття як на мікро-, так і на макрорівні, та визначати ефективністю використання інвестиційних ресурсів. Однак світовий досвід свідчить, що вихід з кризи неможливий без збільшення обсягу інвестицій. Отже, активізацію інвестиційної діяльності гальмує економічна криза, а вихід з кризи без істотного збільшення капіталовкладень, вважає автор, неможливий.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?