Розвиток іншомовного мовлення під час оволодіння фахом в університеті - Статья

бесплатно 0
4.5 130
Розглядаються проблеми формування іншомовних навичок у студентів та визначаються рівні сформованості компонентів психологічної готовності до оволодіння іноземними мовами. Вивчаються ключові фактори ефективного оволодіння студентами іноземними мовами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ОВОЛОДІННЯ ФАХОМ В УНІВЕРСИТЕТІФактори успішності базуються на структурі навчальної діяльності, яка дозволяє ідентифікувати їх з її структурними компонентами створення умов для розвитку внутрішньої мотивації до спілкування, удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок включення учнів в процес обговорення конкретних ситуацій. Однак з розвитком потреб суспільства змінювались акценти вивчення іноземних мов у вищому навчальному закладі, і нагальною потребою стало формування іншомовної комунікативної компетентності. Компетентність у вивченні іноземних мов часто асоціюється з поняттям «комунікативна компетенція». А.Хуторський розрізняє терміни «компетенція» та «компетентність», пояснюючи, що компетенція - це сукупність взаємоповязаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності). Відповідно до визначень цих термінів компетенцію слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої підготовки студентів немовних спеціальностей, а компетентність - як його реально сформовані особистісні якості та мінімальний досвід діяльності. Більшість дослідників розглядає компетентність і як характеристику особистості, і як сукупність комунікативних, конструктивних, організаторських умінь особистості, тобто розуміють під компетентністю здатність не тільки володіти знаннями, але й потенційно бути готовим їх застосовувати у нових ситуаціях [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?