Розвиток інформаційного забезпечення маркетингу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 91
Особливості розвитку маркетингу, його місце та роль як інформаційного посередника в системі управління бізнес-процесом підприємства. Алгоритм розвитку інформаційного забезпечення маркетингу в зв"язку з реінжинірингом бізнес-процесів підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Розвиток інформаційного забезпечення маркетингуНауковий керівник: кандидат економічних наук, професор Дороніна Майя Степанівна, Харківський державний економічний університет зав. кафедри менеджменту та маркетингу Захист відбудеться 29 березня 2001 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01 Харківського державного економічного університету за адресою: 61.010, м.Харків, пр.Леніна, 9-а З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61.010 м.Харків, пр.Леніна, 9-а Автореферат розісланий 28 лютого 2001р.Інтенсивність відновлення економічного потенціалу України багато в чому залежить від того, як швидко підприємства налагодять надійну систему взаємовигідних звязків між собою. Для цього їм необхідно розвивати маркетингову діяльність, оскільки вона історично відповідає за якість взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. Причинами цього є, по-перше, невисока якість його інформаційного забезпечення, а по-друге, - управління підприємствами здійснюється все ще на основі функціональної спеціалізації, а не на основі виділення бізнес-процесів. Проблеми інформаційного забезпечення менеджменту та маркетингу досліджувались багатьма зарубіжними і вітчизняними ученими. Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт кафедри менеджменту та маркетингу Харківського державного економічного університету за замовленням Міністерства освіти України (номер державної реєестрації 0196U015291), а саме: "Демонополізація зовнішньо-економічної діяльності підприємств України і запобігання недобросовісної конкуренції на зарубіжних ринках" (1995-97 рр.) та планами науково-дослідних робіт кафедри менеджменту та маркетингу Харківського державного економічного університету, а саме: "Проблеми розвитку інноваційного менеджменту" (1998-2000 рр.).У першому розділі - "Практичні передумови та теоретичні засади розвитку інформаційного забезпечення маркетингу" розглянуто тенденції розвитку маркетингу та його інформаційних технологій, визначено їх особливості в умовах переходу від управління окремими спеціалізованими операціями до управління бізнес-процесами підприємства; проаналізована роль інформації як актуального ресурсу, що супроводжує бізнес-процеси та забезпечує їх організованість і ефективність як цілісної системи. Головні причини посилення уваги учених та практиків у сфері маркетингу до інформації та інформаційних технологій обумовлені обєктивною необхідністю переходу підприємств від управління окремими операціями до управління бізнес-процесами (тобто від функціонального управління до процесного) та поставленими вимогами до маркетингової діяльності сприяти конкурентоздатності товарів, створюваних бізнес-процесами. В роботі обгрунтована необхідність в сучасних умовах виділити окремо перші три бізнес-процеси як послідовні етапи загального бізнес-процесу підприємства, а четвертий (маркетинг) розглядати як процес, головною функцією якого стає інформаційне забезпечення узгодження внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємств. У другому розділі - "Аналіз напрямків та засобів розвитку інформаційної насиченості маркетингу" - проаналізовано сучасні орієнтації управління підприємствами, стан розвитку інформаційного забезпечення окремих міксів маркетингу; досліджено вплив інформаційного взаємозвязку бізнес-процесів підприємств з маркетингом на досягення їх цілей; охарактеризовано можливості та особливості використання IDEF-методологій для системного проектування процесів інформаційного забезпечення маркетингу. Підприємства можуть використовувати різні моделі взаємодії маркетингу з етапами бізнес-процесу підприємства, орієнтовані на посилення якості постачання, виробництва чи збуту.Обєктивні процеси посилення динамічності та ймовірності поведінки зовнішнього середовища діяльності підприємств, перетворення інформації в критичний економічний ресурс обумовлюють ускладнення маркетингової діяльності підприємств. Для посилення надійності звязків з покупцями підприємства переходять від функціонального управління до управління бізнес-процесами, кожний з яких можна розглядати як послідовність дій, повязаних із створенням споживчої вартості продукції. Перехід до управління бізнес-процесами вимагає створення нових інформаційних систем, в яких маркетинг постає як інформаційний посередник, що сприяє взаємодії підприємства з навколишнім середовищем. В дисертації доведено, що для роботи з інформаційними ресурсами маркетингу необхідно ввести в систему ознак їх класифікації деякі нові ознаки, використання яких дозволить узгоджувати інформаційну взаємодію бізнес-процесів і маркетингової діяльності підприємств. Так, встановлено, що розвиток інформаційного забезпечення відповідних маркетинг-міксів, правильне визначення критичних етапів бізнес-процесів дозволяє підприємствам досягати цілей, повязаних із збереженням та відтворенням їх капіталу.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?