Розвиток інформаційної компетентності майбутніх проект-менеджерів у процесі вивчення дисципліни "Управління IT-проектами" - Статья

бесплатно 0
4.5 226
Знайомство з головними особливостями управління проектами з використанням інформаційних технологій. Загальна характеристика способів та проблем застосування інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців нового профілю - проект-менеджер.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток інформаційної компетентності майбутніх проект-менеджерів у процесі вивчення дисципліни "Управління IT-проектами"У статті обґрунтовано застосування інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців нового профілю - проект-менеджер, розкрито особливості застосування інформаційних технологій в управлінні проектами, розглянуто матеріали і методи реалізації проекту. Сьогодні управління проектами з використанням інформаційних технологій (далі - ІТ), перетворюється на конкурентну перевагу організації, що, в свою чергу, формує на ринку праці потребу у фахівцях нового профілю - проект-менеджер (керівник проектів та програм), які здатні швидко адаптуватися до соціально-політичних трансформацій в країні. У вищих закладах освіти України різного профілю функціонує магістратура з підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» Спеціалізація «Управління проектами». Проект-менеджер (керівник проектів та програм) в будь-якій системі матеріального та нематеріального виробництва повинен володіти відповідними знаннями та вміннями менеджменту, а саме: вміти працювати в команді, володіти аналітичними здібностями та вміннями здійснювати моніторинг, знати методики бюджетування та бізнес-планування, методики інвестування проектів, побудови оптимізаційних моделей проектів, навички в галузі тайм-менеджменту та бути досвідченим користувачем програмного забезпечення. Тому в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, розроблено сучасні професійні програми фахівців зі спеціальності «Менеджмент» Спеціалізація «Управління проектами», зокрема: формування проектної команди, планування проектної діяльності та дій, прийняття проектних рішень, виконання проектних дій, соціальна та екологічна безпека діяльності, теорія фірми, маркетинг проектно-орієнтованих організацій, інвестиційний менеджмент, методологія та організація наукових досліджень, макроекономіка-ІІ, управління освітніми проектами, моніторинг в організації, бізнес-планування проектно-орієнтованих організацій, управління соціальними проектами, управління міжнародними проектами та програмами, політологічні аспекти державного управління, інформаційні технології в управлінні проектами, методи статистичного опрацювання даних, психологія управління, тайм-менеджмент.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?