Розвиток інформаційних технологій в системі охорони здоров’я України - Реферат

бесплатно 0
4.5 130
Загальна характеристика комунікацій та інформації. Розвиток інформаційних систем в медичних закладах. Госпітальні інформаційні системи та телемедичні технології. Інформаційні технології в медичній освіті та в науці України, перспективи їх розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Комунікації - це обмін інформацією, на основі якого керівник одержує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить прийняті рішення до працівників організації. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, ясно, що вони не зуміють працювати разом, формулювати цілі і досягати їх. Обмін інформацією повязаний з усіма основними видами управлінської діяльності, тому комунікації називають сполучним процесом. Комунікації між рівнями і підрозділами: O інформація переміщується усередині організації з рівня на рівень у рамках вертикальних комунікацій. Обмін інформацією відбувається лише в тому випадку, коли одна сторона "пропонує" інформацію, а інша сприймає її.Останнім часом накопичено позитивний досвід застосування інформаційних технологій в управлінні охороною здоровя, компютерній діагностиці (в тому числі телемедичній діагностиці), в медичній освіті та науці. Розроблена і успішно втілюється у життя Концепція державної політики інформатизації охорони здоровя в Україні, Державною політикою інформатизації охорони здоровя передбачено заходи, спрямовані на ліквідацію відставання у цій сфері від передових світових держав і прискорення входження в інформаційний простір міжнародного співтовариства з метою підняти на сучасний рівень системи практичної медицини, медичної освіти, науки. Реалізація цієї політики здійснюється в декількох основних напрямах: O розроблення нормативно-правової бази інформатизації охорони здоровя; До його складу включаються галузеві та регіональні бази даних. системи медико-статистичного аналізу інформації. Найбільша й найстаріша з них - Українська асоціація "Компютерна, медицина" (УАКМ) - сьогодні обєднує близьке 80 установ та організацій (науково-дослідних установи, вищі медичні навчальні заклади наукові товариства, науково-виробничі обєднання) і понад 1500 індивідуальних членів.Розповсюдження в останні роки мультимедійних компютерів і комунікаційних технологій зумовило стрімкий розвиток телемедицини. За їх допомогою на базі профільного НДІ або лікувального закладу обласного рівня організуються телемедичні консультаційні центри для обслуговування всіх закладів області. Телемедичні технології застосовуються і в межах окремого лікувального закладу, коли реєстрацію діагностичних показників (ЕКГ, ЕЕГ, R-графія) здійснює у декількох кабінетах або відділеннях середній медичний персонал, а аналітичне опрацювання їх і діагностичні висновки - кваліфіковані фахівці в центральній лабораторії або у відділенні функціональної діагностики.Робота галузі в умовах постійного нарощування інформаційних технологій вимагає постійної підготовки відповідних кадрів. Є потреба опрацювати питання про доцільність уведення нової медичної спеціальності "медична інформатика" із спеціалізацією "клінічна інформатика" та "інформаційні технології в управлінні охороною здоровя". На порядку денному стоять питання про включення до переліку наукових спеціальностей спеціальності "медична інформатика" та про відкриття міжвідомчої спеціалізованої вченої ради з медичної інформатики в одній із науково-дослідних установ системи Міністерства охорони здоровя.Для поліпшення керованості станом здоровя населення та управління охороною здоровя сьогодні передусім необхідно впровадити «гаку основну групу інформаційних систем: O систем, які забезпечують інформаційну підтримку процесів управління службою охорони здоровя регіону (області, міста, району), медичним закладом; O систем, які забезпечують інформаційний супровід заходів, спрямованих на профілактику захворювань та діагностично-лікувальні процеси щодо конкретної особи.

План
План

1. Загальна характеристика комунікацій та інформації

2. Розвиток інформаційних систем в медичних закладах

3. Госпітальні інформаційні системи (ГІС)

4. Телемедичні технології

5. Інформаційні технології в медичній освіті та в науці

6. Перспективи розвитку інформаційних технологій в охороні здоровя України

Список використаної літератури

1.

Список литературы
1. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М. та інші Панорама охорони здоровя України - К.: Здоровя, 2003. - 396 с.

2. Підаєв А.В., Пономаренко В.М., Вороненко Ю.В. Інформаційні технології в системі охорони здоровя. - К.: Здоровя, 2003 -335 с.

3. Крамаренко В.І. Менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ЦУМ, 2000. - 248 с.

4. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?