Розвиток національної свідомості учнів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Національне виховання – джерело особистісного розвитку дитини. Використання краєзнавчого матеріалу в процесі розвитку національної свідомості учнів. Проблема національно–патріотичного виховання. Формування громадянина, вивчення фольклору українців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національне виховання розглядається на державному рівні як головний пріоритет та органічна складова освіти (Закон України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти. За цих умов педагоги усвідомлюють, що проблему стимулювання розвитку національної свідомості учнів слід розвязувати на ґрунтовній теоретичній базі. На особливостях розвитку національної свідомості та самосвідомості учнів акцентували увагу такі вітчизняні педагоги, як Г. Провідним її аспектом є висвітлення умов оволодіння учнями початкових класів цінностями національної культури як особистісними, що не було предметом спеціального наукового аналізу.Отже, актуальність дослідження зумовлена спрямованістю його результатів на розвязання суперечностей між: соціальним замовленням загальноосвітній школі на особистість учня з високим рівнем розвитку національної свідомості та недостатнім рівнем розвитку національної свідомості у більшості учнів; потребою загальноосвітніх навчальних закладів у створенні умов для якісного засвоєння учнями цінностей національної культури і процесом оволодіння ними, який не має особистісно орієнтованого характеру; усвідомленням більшістю вчителів початкових класів необхідності в підвищенні власного рівня готовності до стимулювання розвитку національної свідомості особистості школяра і недостатньою розробленістю в теорії виховання моделі, змісту, форм, методів оволодіння учнем початкових класів національними цінностями, ефективних умов та технологій педагогічного забезпечення повороту його свідомості на власне національне «Я».Утвердження народних традицій, пошуки нових педагогічних умов, найефективніших форм та методів роботи з формування національної свідомості кожного учня - це актуальне завдання нашого часу, яке потребує теоретичної та методичної розробки і, головне, - впровадження в практику роботи сучасної української школи. Виходячи з актуальності й недостатньої науково-методичної розробленості проблеми педагогічного забезпечення розвитку національної свідомості учнів початкових класів, обрано тему дослідження: «Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання».Проте на основі власного практичного досвіду роботи в школі можу стверджувати: за таких умов сучасне нації , в якому сходяться майбутнє і минуле, не досить розглядати лише з погляду народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, а в поєднанні з краєзнавчими матеріалами , що стосуються конкретних тем програми для 1 - 4 класів. У межах опрацювання цих тем є зручна нагода спинитися на тих відомих митцях , чиє життя і творчість повязані з рідним краєм .Їхню творчість використовую в позакласному читанні учнів, принагідно звертаюся до неї на уроках мови та читання , підкреслюю духовне багатство української нації, нахил до творчості .Адже один наш Краснокутський район дав стільки відомих митців, діячів, промисловців .Окремо зупиняюся на творчості нашого земляка М.І. Але навіть цей стислий виклад про використання місцевого краєзнавчого матеріалу показує , як уже в початкових класах закладається основа національної свідомості учнів, любові до рідної землі, своєї «малої батьківщини», виховується патріотична гордість за минуле й сучасне України , любов до рідної мови , формується духовно розвинена, творча, працелюбна особистість, найвищим бажанням якої є жити й працювати для України, для Батьківщини, краю, з яким повязані імена видатних діячів літератури і мистецтва. Вирішальним фактором має стати «національна спрямованість освіти ,що полягає у невіддільності освіти від національного ґрунту, її органічному поєднанні з національною історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу».Тут ідеться про національну спрямованість освіти, основним пріоритетним напрямком якої є «формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави ,готовності її захистити».Тобто можна зробити висновок, що національне виховання - основний стрижень усього навчально - виховного процесу сучасної школи .Адже школа має найбільші можливості відродити споконвічні якості національного характеру - доброту, милосердя, щедрість. Зміст національно-патріотичного виховання учнів у сучасній школі включає в себе взаємоповязану діяльність вчителів і учнів по розвитку сукупності моральних почуттів і рис поведінки, а саме :любов до Батьківщини, відданість їй ,активна праця на благо Вітчизни ,примноження трудових традицій, звичаїв рідної країни ,прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, привязаність і любов до рідного краю ,хоробрість ,готовність захищати Батьківщину, дружба з іншими народами.У нашій школі працює методичне обєднання класних керівників.Вже кілька років я являють керівником цього методобєднання .Роботу свого методичного обєднання сплановую, виходячи з «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді». Навчально-виховний процес здійснюється, спира

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?