Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами малих фольклорних форм - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 130
Практичне значення народної педагогіки. Жанровий поділ дитячого фольклору. Особливості сприйняття дошкільниками раннього віку малих фольклорних форм. Казки, пісеньки, потішки як засоби розвитку мовлення та пробудження пізнавальної активності малюків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У Конвенції про права дитини записано, що держави-учасниці забезпечують, щоб дитина мала доступ до інформації і матеріалів із різних національних і міжнародних джерел, особливо до такої інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю [5]. Тільки спеціальне мовленнєве виховання підводить дитину до оволодіння звязним мовленням, що будується з урахуванням вікових особливостей дітей. Твори фольклору, починаючи з колискових пісеньок, потішок і закінчуючи казками, прислівями, дають дітям уроки на все життя: уроки фізичної і моральної порядності, дружби, теплоти у стосунках, взаємодопомоги. «Народ дбайливо супроводжував поетичним словом кожен етап життя дитини, всі сторони його розвитку. Організовуючи роботу з дітьми щодо ознайомлення з різними жанрами фольклору, необхідно врахувати те, що фольклорний матеріал для дітей повинен бути доступним, зрозумілим, відповідати рівневі їхнього розвитку.Колискові пісні, пестушки, мирилки, забавлянки, утішки, безкінечні казочки збагачують словник новими поняттями, граматичними конструкціями, виховують інтерес і любов до рідного слова. Фольклор відіграє важливу роль в ознайомленні дітей з навколишнім світом та допомагає сформувати національно свідому особистість. Різні жанри дитячого фольклору допомагають мені в доступній формі ознайомити дітей з навколишнім середовищем, ввести їх у доросле життя, збагатити словник образними виразами та поетичними рядками, сприяють виробленню дикції та інтонаційної виразності, позитивно впливають на емоційний стан та настрій дітей.

Вывод
Фольклор, використання його різноманітних жанрів є ефективним засобом та важливим чинником успішного навчання дітей українського мовлення. Колискові пісні, пестушки, мирилки, забавлянки, утішки, безкінечні казочки збагачують словник новими поняттями, граматичними конструкціями, виховують інтерес і любов до рідного слова. Фольклор відіграє важливу роль в ознайомленні дітей з навколишнім світом та допомагає сформувати національно свідому особистість.

Після здійснення цілеспрямованої роботи з дітьми можна стверджувати, що мовлення дітей покращилось.

Використання в практиці роботи з дітьми раннього віку малих форм фольклору є одним з ефективних способів сприяння розвитку мовлення, логічного мислення, памяті у дітей. Різні жанри дитячого фольклору допомагають мені в доступній формі ознайомити дітей з навколишнім середовищем, ввести їх у доросле життя, збагатити словник образними виразами та поетичними рядками, сприяють виробленню дикції та інтонаційної виразності, позитивно впливають на емоційний стан та настрій дітей.

Колискові пісні, потішки, пестушки, забавлянки, скоромовки тощо невідривні від виховання, і відіграють важливу роль у передачі знань про навколишню дійсність, у формуванні дитини як національно свідомої особистості з високими духовно-моральними та естетичними якостями, зокрема, в її розвитку рідного мовлення. Вони вражають різноманітністю та своєрідністю будови, широким використанням фонетичних, лексико-семантичних, словотвірних засобів мовної виразності, актуалізуючи неоціненну доцільність використання дитячого фольклору в роботі з дітьми.

Цей вид роботи повністю відповідає особистісно-орієнтованій моделі навчання, за якої враховуються індивідуальні особливості дитини, допомагає вихователю встановити з вихованцями оптимальні - партнерські стосунки, створити атмосферу емоційної довіри та розкутості.

І не забуваймо, що дитина - це цілий світ: величезний, дивовижний, прекрасний. А тому її мова й спілкування з людьми можуть і повинні стати прекрасними.

Список литературы
1. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку. - К. : Видавничий дім «Слово», 2009. - 344 с.

2. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К. : Вища шк., 2002. - 407 с.

3. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення. - К. - 2005. - 128 с.

4. Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 №49.

5. Конвенція про права дитини від 27.02.1991 №789-ХІІ.

6. Котляревський І.П. Енеїді. Наталка Полтавка. - Харків. - 2011. - 154 с.

7. Кучерява Н.В. Лев Толстой про гуманізацію наук. - Педагогіка. - 2004. - №3.

8. Машовець М. Не позбавляй найціннішого! Колискова в житті дитини // Дошкільне виховання. - 2005. - №3. - С. 18 - 19.

9. Руснак І. Є. Український фольклор. - К.: ВЦ «Академія». - 2010. - 304 с.

10. Стельмахович М.Г. Григорій Сковорода і народна педагогіка // Початкова школа. - 1996. - №1. - С. 46-50.

11. Стельмахович М.Г. До джерел історії педагогіки // Освіта. - 2002. - №1. - С.112-132.

12. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения в 3 томах. - М.: Педагогика. - 1980. - 374 с. - Т.2. - С.196.

13. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения в 2 томах. - М.: Педагогика. - 1974. - Т.2. - С. 31-32.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?